Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousKaupungin kuulutuksetKuulutus ympäristöluvan rauettamispäätöksestä Rudus Oy, Taalikkala Kivikaipia
Palvelut
Valitse taso
Ajankohtaista
16.9.2021 23.59

Kuulutus ympäristöluvan rauettamispäätöksestä Rudus Oy, Taalikkala Kivikaipia

KUULUTUS

 

Asia

Ympäristönsuojelulain 88 § mukainen ympäristölupapäätös ympäristöluvan rauettamiseksi.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

17.9.2021

 

Päätös

Ympäristötarkastaja 17.9.2021 § 19/2021

 

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 23.9.2021

 

Hakija

Rudus Oy

 

Toiminnan sijainti

Toiminnalle on ollut ympäristö- ja maa-aineslupa kiinteistöllä 405-487-1-28.

 

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Ympäristötarkastaja päättää, että Rudus Oy:n Lappeenrannan Taalikkalan kylän tilalle Kivikaipia (405-487-1-28) kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta koskeva Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan 9.8.2011 § 111 antama ympäristölupapäätös, joka on annettu julkipanon jälkeen 17.8.2011 raukeaa. Maa-aineslupa lakkautuu aloittamattomana.

Toiminnan lopettamiseen liittyen ei ole tarpeen asettaa velvoittavia määräyksiä

 

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 17.9. – 25.10.2021 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Kaupungin-kuulutukset

 

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä sähköisesti 17.9. – 25.10.2021 Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Viranhaltijapaatokset sekä kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

 

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.10.2021.

 

Lisätietoja antavat

Päivi Uski, p. 040 547 7357

sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi