Etusivu PalvelutKasvatus ja opetusKysely varhaiskasvatuksen tarpeesta kesän 2021 aikana
Valitse taso
Ajankohtaista
30.3.2021 8.00

Kysely varhaiskasvatuksen tarpeesta kesän 2021 aikana

Varhaiskasvatuksen toimintaa supistetaan kesäaikana. Varhaiskasvatuksen kesäajan toiminnan järjestämistä varten tarvitaan tiedot lapsenne poissaolosta kesän aikana.

Lappeenrannan päivystävät päiväkodit kesällä 2021:
• Joutsenon palvelualue: Joutsenon päiväkoti
• Kesämäen palvelualue: Kesämäen päiväkoti, Mäntylän päiväkodin Ylämaan toimintayksikkö
• Kimpisen palvelualue: Keltun päiväkoti (myös vuorohoito), Peltolan päiväkoti
• Lauritsalan palvelualue: Hovinpellon päiväkoti
• Sammonlahden palvelualue: Kourulan päiväkoti
Mainitut päiväkodit ovat avoinna tarvittavassa laajuudessa.
Muut päiväkodit ovat suljettuina 28.6. – 1.8.2021.

Esiopetus päättyy keväällä 4.6.2021. Koulun aloittavan lapsen päivähoitopäätös päättyy 31.7.2021.
Esiopetus alkaa syksyllä 11.8.2021.

Jos varhaiskasvatuksen tarve päättyy toistaiseksi, tulee paikka irtisanoa. Kotihoidontukea ei voi saada samaan aikaan, kun lapsella on varhaiskasvatuspaikka. Lapsen palatessa varhaiskasvatukseen, haetaan paikkaa vähintään neljä kuukautta aikaisemmin.


Lapsenne kesäloma-aika pyydetään ilmoittamaan 1.4. – 30.4.2021 sähköisesti vastaamalla Tieto Edu -sovelluksen kesälomakyselyyn. Jo ilmoitettua lomaa voi muuttaa 30.4.21 asti, jolloin lomakysely sulkeutuu.
Mikäli et pysty käyttämään sähköistä hoitoaikailmoitusta, ota yhteys päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan.
30.4.21 mennessä Ilmoitettuihin lomiin voi tehdä muutoksia paperilomakkeella 31.5.21 mennessä, joita on saatavilla päiväkodeista ja perhepäivähoidon ohjaajilta.

Huomatkaa, että tekemänne ilmoitus on sitova. Vain 30.4.2021 mennessä ilmoitetuista poissaoloista
Tieto Edu -sovelluksen kesälomakyselyssä sekä niihin viimeistään 31.5.2021 mennessä paperilomakkeella tehdyistä muutoksista saa alla mainitut maksuhyvitykset. Mikäli lapsen päiväkoti tai ryhmä omassa päiväkodissa vaihtuu kesäloman ilmoittamisen jälkeen, tulee hoitoaikailmoituksella hyväksyä merkintöjen siirto uuteen päiväkotiin tai ryhmään, että mahdolliset maksuhyvityksiin oikeuttavat merkinnät säilyvät lapsen tiedoissa.


VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN LAKISÄÄTEISET POISSAOLOHYVITYKSET
Maksussa hyvitetään ympäri vuoden seuraavat poissaolot:
• kun lapsi on sairauden vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä
• kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, mak¬sua tältä kuukau¬delta ei peritä lainkaan
• kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenteri¬kuukau¬den toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Heinäkuu 2021 on lapsen heinäkuun varhaiskasvatuksen tarpeesta riippumatta maksuton, jos lapsen nykyinen varhaiskasvatussuhde on alkanut viimeistään elokuussa 2020. Edellä kerrottujen lakisääteisten poissaolohyvitysten lisäksi Lappeenrannan kaupunki antaa lisähyvitystä kesäajan poissaolosta.

Lappeenrannan kaupungin antamien kesäajan poissaolojen lisähyvitysten ehdot ovat:

• hyvitetään yksi yhdenjaksoinen poissaolojakso, jossa on mukana koko heinäkuu
• poissaolon tulee kestää vähintään koko heinäkuun
• yhdenjaksoinen poissaolo voi alkaa toukokuun alusta ja kestää syyskuun loppuun.
• hyvitysjakso voi alkaa ja päättyä keskellä kalenteriviikkoa
• ilmoitus tehty viimeistään 30.4.21 vastaamalla Tieto Edu - sovelluksen kesälomakyselyyn
• muutokset ilmoitettu viimeistään 31.5.21 paperilomakkeella
• kuukausimaksua hyvitetään, mikäli valitun tuntivälyksen mukaisia tunteja jää käyttämättä.


Esimerkkejä:
• Lapsi on poissa juhannuksen jälkeen 28.6. alkaen ja palaa 11.8. Tämä poissaoloaika on kokonaan maksuton.
o Jos lapselta jää käyttämättä kesä- ja/tai elokuussa valitun tuntivälyksen mukaisia tunteja, hyvitetään loma-ajan päivät ko. kuukauden maksusta keskimääräisen päivähinnan mukaan.
• Lapsi on poissa 7.6. alkaen ja palaa 26.7. Ylimääräistä poissaolohyvitystä ei saa, koska poissaolo ei kestä koko heinäkuuta.
o Heinäkuu on kuitenkin maksuton, jos lapsen varhaiskasvatussuhde on alkanut viimeistään viime elokuussa.
o Kesäkuulta tulee normaali maksu. Kesäkuulta tulisi vain puolikas maksu, jos lapsi ei olisi lainkaan paikalla kesäkuussa.