Etusivu PalvelutYmpäristöLappeenrannan kasvihuonekaasupäästöt ovat jatkaneet laskuaan vuonna 2017
Valitse taso
Ajankohtaista
26.3.2019 15.10

Lappeenrannan kasvihuonekaasupäästöt ovat jatkaneet laskuaan vuonna 2017

Lappeenrannan kaupunki on selvittänyt kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2017 osalta. Kuntasektorin päästöt ovat alentuneet 46 % vuoden 1990 tasosta. Suurimmat päästölähteet ovat liikenne ja energia.

Päästöt ovat edelleen alentuneet kautta linjan, mutta suurin päästövähennys on tapahtunut 2017 Kaukaan Voima Oy:llä johtuen polttoainejakauman tilapäisestä muutoksesta, toteaa Heli Kumpulainen LCA Consulting Oy:stä.

Kaasubussi LPR_kuva Heli Mälkiä_399x266.jpg− Myös liikenteen päästöt ovat alentuneet, johtuen pääosin polttoainekulutuksen (t/a) alentumisen seurauksena.

LCA Consulting on laskenut Lappeenrannan kaupungin päästöjä vuodesta 2014 alkaen. Päästölaskenta perustuu alueella tuotettaviin päästöihin. Kuntasektorin päästölaskennassa huomioidaan asumisen lämmitysenergian ja sähkön kulutus sekä liikenteen polttoaineen kulutus, jätehuolto ja maatalous. Muut asumisessa syntyvät päästöt eivät sisälly laskentaan. Lentoliikenteen osalta päästölaskennassa on otettu huomioon päästökaupan ulkopuolella oleva sektori. Vuonna 2017 kaupallista lentoliikennettä ei ollut lainkaan Lappeenrannassa.

Liikenne on Lappeenrannan kaupungin suurin ongelma kasvihuonekaasupäästöissä, toteaa ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

− Tämä johtuu kaupungin hajautuneesta rakenteesta sekä henkilöautoliikenteen suuresta suhteellisesta osuudesta.

Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen tulevaisuudessa vaatii suurta muutosta liikenteessä. Tämä on saavutettavissa liikennejärjestelmän muutoksilla, jossa joukkoliikenteen ja pyöräilyn osuus kasvaa sekä vähä- tai nollapäästöisten polttoaineiden ja ajoneuvojen käytön lisääntymisellä.

− Lappeenrantalaisen kuntakohtainen päästö on 4,2 t asukasta kohden. Olemme hyvässä kehityssuunnassa, mutta kestävälle tasolle pääsemisen haaste on suuri ja vaatii kaikkien osallistumista, sanoo Räsänen.

Yksityisen kulutuksen päästöt ovat merkittävät

Suomalaisten kokonaispäästö on, kulutus mukaan lukien, noin 10 t/ asukas vuodessa. Tästä ruoan osuus on merkittävä, kuten myös muun kulutuksen sekä lentämisen osuus. Kuntakohtaisesti voidaan paikallistasolla merkittävästi tähän vaikuttaa, kunhan energiantuotanto, liikennejärjestelmä sekä jätehuolto ovat vähähiilisiä.

Kaupunki käynnistää ilmasto-ohjelman valmistelun vuosille 2021 - 2030

Lappeenrannan kaupunki käynnistää ilmasto-ohjelman valmistelun tulevalle 10-vuotiskaudelle. Edellinen ohjelma tehtiin vuonna 2009, jolloin päästövähennystavoitteeksi asetettiin -30 % vuodesta 1990 vuoteen 2020. Tavoite onnistuttiin kirkkaasti ylittämään. Lappeenrannan kaupungilla on HINKU-verkostoon liittymisen kautta tavoitteena vähentää päästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2030 mennessä. SITRA:n resurssiviisausohjelman kautta nollapäästövuodeksi on valikoitu 2050.

Vuoden 2030 ja 2050 tavoitteeseen eivät sisälly hiilinielut, kompensaatiot eikä hiilinegatiivisuus, mitkä ovat myös paikallisesti syytä huomioida.

Asukkailta kerätään ajatuksia ja ideoita siitä, miten hiilineutraalisuus Lappeenrannassa voitaisiin saavuttaa mahdollisimman nopeasti.

Seuranta ja toiminta jatkuvat

Laskentaa jatketaan laatimalla kasvihuonekaasutaselaskenta myös vuodelle 2018 sekä laatimalla kansainvälinen SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) ohjelma osana Covenant of Mayors sitoumusta. Sen osalta tulokset tulevat myöhemmin.

Lappeenrannan kaupunki on tähän mennessä jo siirtynyt omassa toiminnassaan kokonaan hiilineutraalin sähkön käyttöön. Lisäksi kaupunki on vuonna 2017 päättänyt hankkia vain vähäpäästöisiä ajoneuvoja omaan toimintaansa.

Koko tuoreen kasvihuonekaasupäästölaskelman pääsee katsomaan täältä: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Greenreality-Lappeenranta/Hiilineutraali-Lappeenranta

Lisätietoja:

Heli Kumpulainen, projektipäällikkö, LCA Consulting Oy,
+358 44 235 6995, heli.kumpulainen(at)lca-consulting.fi

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja, Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
+358 400 815 284, ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi

Kuvateksti: Kaasubussi. Kuvaaja Heli Mälkiä