Etusivu PalvelutLappeenrannan kaupungin Kadut ja ympäristö -vastuualueen yhteistoimintaneuvottelut käynnistyneet
Ajankohtaista
15.2.2019 12.00

Lappeenrannan kaupungin Kadut ja ympäristö -vastuualueen yhteistoimintaneuvottelut käynnistyneet

Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan alaisen Kadut ja ympäristö -vastuualueen yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnistyneet 15.2.2019. Neuvotteluiden taustana on vastuualueen taloudellinen tilanne. Tarkentuneen tilinpäätösennusteen mukaan Kadut ja ympäristö -vastuualue ylittää talousarviokehyksensä noin miljoonalla eurolla, josta joukkoliikenteen osuus on noin 600 000 euroa.

Neuvottelujen aluksi työnantaja on taustoittanut tilannetta henkilöstölle sekä esitellyt alustavia ehdotuksia vastuualueen tilanteen ratkaisemiseksi. Toimenpide-ehdotuksia on pohdittu työryhmissä, joissa on mukana henkilöstön edustajat.

Työryhmissä on todettu, että vastuualueelle kohdistuvia toimenpiteitä ei ole mahdollista toteuttaa kerralla, vaan tarkoituksenmukaisina osapaketteina. Työnimenä on puhuttu kolmesta eri korista.

Vs. kaupungininsinööri Olli Hirvonen kertoo, että 1. koriin kuuluu toimenpiteet, jotka ollaan toteuttamassa mahdollisimman pian, viimeistään yhteistoimintaprosessin päätyttyä.

– Konkreettisimmat nopealla aikataululla tehtävät muutokset liittyvät varikon muuttoon. Tämä vaikuttaa työnaloituspaikkoihin ja koneiston sijoittamiseen. Uusi toimitila on erittäin hyvä, mutta se ei mahdollista kaikkia samoja toimintoja, mitä Opintiellä on tehty, Hirvonen selvittää.

Varikon muuton yhteydessä aiotaan lopettaa muiden kuin katujen kunnossapitoon kuuluvien ajoneuvojen huollot. Varikon huolto- ja kuljetuspalveluja ovat käyttäneet kaupunkikonsernin eri yksiköt, kuten esimerkiksi Elvera. Kuluvana keväänä on käynnistymässä myös pilotti, jossa kunnossapitokaluston sijaintia on mahdollista seurata mobiililaitteiden avulla.

Toinen osapaketti muodostuu toimenpide-ehdotuksista, jotka ollaan aikeissa toteuttaa lähikuukausien tai viimeistään vuoden 2019 aikana. Tähän koriin kuuluvat muun muassa henkilöautojen huoltojen sekä ajoneuvojen rengastöiden ja varastoinnin kilpailuttaminen. Vastuualueen organisaatiota ehdotetaan muutettavaksi niin, että katujen kunnossapidon ja ympäristönhoidon yhteistyö tehostuu. Tämä mahdollistaa henkilöstön monipuolisemman hyödyntämisen työtehtävissä. Vastuualueen tukipalvelut aiotaan siirtää osaksi konsernipalveluja.

– Pienkoneiden, kuten ruohonleikkureiden hallinta, on tähän saakka hoidettu keskitetysti varikolta. Vastaisuudessa tällaisista koneista ja niiden huollosta vastaisivat käyttäjät itse, Hirvonen sanoo.

2. korin toimenpide-ehdotuksiin kuuluu myös kunnossapitokaluston sähköisen sijaintitiedon ottaminen tuotantokäyttöön koko vastuualueella.

Kolmas osapaketti pitää sisällään toimenpide-ehdotukset, jotka vaativat pidemmän aikajänteen kehittämistyötä, omia neuvotteluprosesseja tai paikallista sopimista henkilöstöjärjestöjen kanssa. Henkilöstöjohtaja Päivi Savilammen mukaan näitä ovat muun muassa työaikaan liittyvät laaja-alaiset järjestelyt sekä tietotekniset muutokset.

− Ryhdymme selvittämään, mitä prosesseja vastuualueella olisi mahdollista digitalisoida. Voi olla, että Kadut ja ympäristö -vastuualueen tuntikirjaukset operoi tulevaisuudessa ohjelmistorobotti, Savilampi toteaa.

Yt-neuvottelujen aloituskokouksessa täsmentyi, että työtehtävä on loppumassa alle 10 työntekijältä.

− Neuvottelujen yhteydessä selvitämme mahdollisuudet henkilöstön uudelleensijoittamiseen. On itsestään selvää, että työnantaja pyrkii toimimaan niin, että irtisanomiset voitaisiin välttää, Savilampi sanoo.

Kadut ja ympäristö -vastuualueen seuraava yhteistoimintaneuvottelu pidetään perjantaina 8.3.2019. Asiasta viestitään välittömästi neuvottelun jälkeen.

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki
Olli Hirvonen, vs. kaupungininsinööri
puh. 040 670 1566, olli.hirvonen(at)lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki
Päivi Savilampi, henkilöstöjohtaja
puh. 040 577 9235, paivi.savilampi(at)lappeenranta.fi