Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusLappeenrannan kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma valmisteilla – anna palautetta lasten ja nuorten palvelujen toimintaa linjaavasta ohjelmasta 9.4. mennessä
Palvelut
Valitse taso
26.3.2019 9:00

Lappeenrannan kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma valmisteilla – anna palautetta lasten ja nuorten palvelujen toimintaa linjaavasta ohjelmasta 9.4. mennessä

Lappeenrannan kaupungin koulutuspoliittista ohjelmaa on valmisteltu valtuustoaloitteen pohjalta noin vuoden ajan. Ohjelma linjaa osaltaan lasten ja nuorten palvelujen toimintaa sekä täydentää kaupungin strategiaa sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia sekä niiden täytäntöönpanoa.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg sanoo, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäminen on lakien ja asetusten sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta varsin tarkkaan ohjeistettu. Myös kaupungin strategiassa on määritelty toimintaa ohjaavia kehittämistavoitteita ja päämääriä.

– Näiden toimintaa ohjaavien asioiden väliin jää kuitenkin vielä joitakin sellaisia asioita, joissa tarvitaan täydentäviä kaupungin linjauksia tai aihealueita koskevia yhteisiä linjauksia Ammattiopisto Sampon ja vapaata sivistystyötä toteuttavien oppilaitosten kanssa.

Lasten ja nuorten palvelut_Lappeenrannan kaupunki_357x238.jpgKoulutuspoliittisessa ohjelmassa otetaan kantaa lasten ja nuorten palvelujen toimintakulttuuriin ja -ympäristöön sekä palveluverkkoperiaatteisiin. Ohjelma kuvaa myös oppimisen polkuja Lappeenrannassa sekä tapoja, joilla edistetään tuen järjestämistä ja ehkäistään syrjäytymistä.

Willberg kertoo, että ohjelmassa linjataan lisäksi digioppimisen varmistamista sekä kuvataan, miten Lappeenrannassa aiotaan kehittää ja toteuttaa muun muassa kieliohjelmaa, maahanmuuttajien opettamista, osallisuutta sekä tiede- ja tutkimuspainotteista oppimista.

– Yksi teema on myös jatko-opintoihin pääsyn edistäminen ja nivelvaiheiden sujuvuus. Lisäksi omana kohtanaan on pohdintoja siitä, miten voitaisiin nykyistä paremmin välittää asukkaille ja muille ryhmille tietoa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja nuorisotoimen arjesta ja hankkeista sekä siitä kiinnostavasta työstä, jota henkilöstö toteuttaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuspoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan, että kaupunginvaltuustolle laaditaan kahden vuoden välein tilannekatsaus Lappeenrannassa järjestettävästä koulutuksesta. Tilannekatsaukseen sisällytetään myös tulevaisuusnäkymiä.

Koulutuspoliittisen ohjelman aloitusseminaari pidettiin kaupunginvaltuustolle keväällä 2018. Ohjelman valmisteluun on osallistunut laaja joukko Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstöä. Mukana valmistelussa on myös edustajia Ammattiopisto Samposta, Etelä-Karjalan kesäyliopistosta, Etelä-Karjalan kansalaisopistosta, Joutsenon opistosta, Itä-Suomen koulusta ja Lappeenrannan steinerkoulusta.

Työtä on ohjannut toimialajohtajan ja lasten ja nuorten palveluiden vastuualuejohtajien lisäksi ohjausryhmä, jossa on edustus lasten ja nuoren lautakunnasta, kulttuuri- ja liikuntalautakunnasta sekä kaupunginhallituksesta.

– Ohjelma on useissa kohtaa suunnitelma yhteisen valmistelun jatkamisesta. Pyydämme seuraavaksi nuorisovaltuustolta ja Eksotelta lausunnot ohjelmaluonnoksesta. Toivomme erityisesti myös asukkailta näkemyksiä ja palautetta ohjelmaan liittyen, Willberg sanoo.

Anna palautetta koulutuspoliittisesta ohjelmasta

Koulutuspoliittisen ohjelman luonnos on liitteenä tämän tiedotteen lopussa. Asukkaat voivat antaa palautetta ohjelmaluonnoksesta 9.4.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi. Palautteet käsitellään ohjausryhmässä ja asia valmistellaan lasten ja nuorten lautakunnan käsiteltäväksi 16.4.2019. Lautakunnasta ohjelma etenee kaupunginhallituksen kautta edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kuva: lasten ja nuorten palvelut. Lappeenrannan kaupunki.

Lisätietoja:

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg
puh. 0400 705 875, tuija.willberg@lappeenranta.fi

Liite: Koulutuspoliittinen ohjelmaluonnos 25.3.2019.pdf

Lappeenrannan kaupungin strategia
Lasten ja nuorten palvelujen esittelyä (esite)

Palautteet 9.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi


Liitteet