Etusivu PalvelutLappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelma on työn alla
Ajankohtaista
29.1.2020 14.00

Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelma on työn alla

Lappeenrannan kaupunki aloitti valmistelemaan ensimmäistä osallisuus- ja vaikuttamisohjelmaansa vuoden 2019 syksyllä.

Myös asukkaat kutsuttiin mukaan valmistelutyöhön. Ohjelmassa on tarkoitus kuvata, miten asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin asioiden ja palveluiden valmisteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Samalla se myös esittelee, miten Lappeenrannassa edistetään osallistumista ja mitä sillä tavoitellaan.

Kaupungin asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen kertoo, että ohjelman valmistelua varten järjestettiin kolme erillistä työpajaa, joihin osallistui asukkaita, kaupungin virkamiesjohtoa, toimeenpanevia virkamiehiä sekä päättäjiä.

– Asukkailla oli mahdollisuus kertoa myös verkkokyselyn kautta, miten ja millä tavoin he haluaisivat vaikuttaa kaupunkimme tulevaisuuteen.

Pulliaisen mukaan työpajojen ja sähköisen kyselyn kautta tuli lähes 400 esitystä ja ideaa siitä, miten asukkaiden osallistumista ja vaikuttamiskeinoja voitaisiin Lappeenrannassa edistää.

– Vastauksista nousi esiin erityisesti tiedon tarve. Asukkaat kaipaavat selkeää tietoa siitä, miten kaupungin asioihin voi vaikuttaa ja mistä löytyy tietoa ajankohtaisista asioista. Tietoa kaivattiin myös siitä, miten oma osallistuminen on vaikuttanut asian lopputulokseen.

Asukkaat haluavat mukaan varhaisessa vaiheessa suunnittelemaan..pngValmistelutyöhön saaduissa vastauksissa korostuivat myös virkamiesten jalkautuminen sekä asukkaiden mahdollisuudet osallistua jo alkuvaiheessa suunnitteluun. Varsinaiseen päätöksentekoon liittyen ei sen sijaan tullut kovinkaan monta kommenttia.

– Asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa myös oman asuinalueensa kehittämiseen ja viihtyisyyteen aivan konkreettisin teoin. Vastauksissa tuotiin esille esimerkiksi talkoo- ja vapaaehtoistoimintaa, Pulliainen jatkaa.

Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelman luonnos lähtee vielä kevään aikana kaupungin eri toimialoille ja vaikuttamistoimielimiin lausuntokierrokselle. Ohjelman luonnos tulee myös asukkaiden tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi kaupungin verkkosivustolle. Kommenttien ja lausuntokierroksen jälkeen ohjelma etenee päätöksentekoon.

– Jo käytössä olevat hyvät käytännöt ja toimintatavat muodostavat nyt laadittavalle ohjelmalle perustan. Valmistelutyön erityisenä tavoitteena oli kuitenkin löytää myös täysin uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa ja siihen toivoimme laajasti näkemyksiä etenkin asukkailta, Pulliainen kertoo.

Osallisuus- ja vaikuttamisohjelma toimii toimintaa ohjaavana työkaluna päättäjille ja virkamiehille. Asukkaat puolestaan saavat sen ansiosta kootusti tietoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

– Asukkaille osallisuus- ja vaikuttamisohjelma on ennen kaikkea lupaus siitä, että asukkaat ja palveluiden käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden, päätösten ja palveluiden valmisteluun ja kaupungin toimintaan, asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen sanoo.

Lisätietoa Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vaikuttamisohjelmasta kaupungin verkkosivustolla.

Lisätietoja:

Osallisuus- ja vaikuttamisohjelmasta ja osallisuuden kehittämisestä:
Viestintäjohtaja Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776, alina.kujansivu(a)lappeenranta.fi

Osallisuusohjelman valmistelusta, työpajoista ja kyselystä:
Asukasyhteyshenkilö Pia Pulliainen, puh. 040 549 4740, pia.pulliainen(a)lappeenranta.fi