Etusivu Osallistu ja vaikutaLappeenrannan kaupunki kerää Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelman luonnokseen liittyviä kommentteja
Ajankohtaista
23.4.2021 12.55

Lappeenrannan kaupunki kerää Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelman luonnokseen liittyviä kommentteja

Lappeenrannan kaupunki on avannut kaikille asukkaille tarkoitetun avoimen verkkokyselyn, jonka avulla on mahdollisuus antaa Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelmaan, eli Meijän Cityyn, liittyvää palautetta ja kehitysideoita. Verkkokyselyyn on mahdollista vastata Otakantaa -palvelussa 23.4.2021-12.5.2021 välisenä aikana.

Meijän City on kehittämissuunnitelma, jolla tähdätään viihtyisään, turvalliseen ja kestävästi rakentuvaan kaupunkikeskustaan, jonne kaikkien on helppo tulla ja jossa kaikkien on hyvä olla. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa kaupungin keskusta-alueen kehittymistä tukemalla asemakaavoitusta, katu- ja vihersuunnittelua sekä palvelujen kehittämistä.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä odottaa mielenkiinnolla Meijän Citystä saatavaa palautetta.

- Keskustan kehittämissuunnitelmaa on tehty yhteistyössä asukkaiden, yrittäjien ja kaupungin eri toimialojen kanssa eri ikä- ja käyttäjäryhmät huomioiden. Suunnitelmassa otetaan monipuolisesti kantaa Lappeenrannan keskustan kehittymiseen ja on mielenkiintoista kuulla millä tavalla eri näkökulmat on onnistuttu ottamaan huomioon.

Kehittämissuunnitelmassa Lappeenrannan keskustaa tarkastellaan yhteensä neljästä eri näkökulmasta, joita ovat viihtyminen ja oleminen, palvelut ja liike-elämä, rakentaminen ja liikenne. Teemojen alle on toteutettu erilliset kehittämiskortit, jotka ottavat kantaa yksittäisten paikkojen tai alueiden kehittämiseen.

- Kehittämissuunnitelmaan liittyvä aineisto on laaja, mutta kehittämiskorttien avulla asukkaiden on mahdollista tarkastella millaisia toimenpiteitä ja tavoitteita yksittäisten kohteiden kehittämiseksi on suunniteltu, Pimiä kertoo.

- Sen lisäksi aineistoon on toteutettu erilaisiin aiheisiin keskittyviä teemakortteja, jotka käsittelevät kaupunkia yleisellä tasolla. Esimerkiksi pysäköintiä käsittelevän kortin kautta on mahdollista hahmottaa kyseiseen aiheeseen liittyviä suunnitelmia.

Kaupunginlahden kehittäminen on osa Meijän Cityä ja yhtenä keskeisenä toimenpiteenä alueen kehittämiseksi suunnitelmassa otetaan kantaa saunamaailman sijaintiin, jota ehdotetaan sijoitettavaksi Linnoituksen kärkeen.

- Saunamaailma vahvistaisi alueen elinvoimaa ja viihtyisyyttä, joka säteilisi koko ranta-alueelle aina Pallonlahdelta Myllysaareen saakka. Avoinna olevan kyselyn kautta on nyt hyvä hetki antaa palautetta paitsi sijainnista, niin myös muista aluetta suunniteltaessa huomioon otettavista asioista, Pimiä sanoo.

- Tarkoituksena on nyt keskustella ehdotetusta sijainnista, jonka jälkeen hanketta ja alueen kehittämistä viedään eteenpäin asemakaavahankkeena yhteistyössä asukkaiden, yrittäjien ja muiden osallisten, kuten veneseurojen kanssa.

Nähtävilläolon jälkeen keskustan kehittämissuunnitelmaa tarkastellaan saadun palautteen pohjalta, jonka jälkeen se menee kaupunkikehityslautakunnan hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että lopullinen suunnitelma hyväksytään kesäkuussa.

Kehittämissuunnitelmasta järjestetään erillinen asukastilaisuus

Asukkailla on mahdollisuus tulla keskustelemaan kehittämissuunnitelmasta järjestettävään asukastilaisuuteen tiistaina 27.4. klo 17 alkaen. Tilaisuus järjestetään Microsoftin etäkokousten järjestämiseen käytettävän Teams-ohjelman kautta. Kaikille avoimeen asukastilaisuuteen pystyy liittymään kaupunkisuunnittelun etusivuilta löytyvän linkin kautta lataamatta ohjelmaa erikseen.

Tilaisuudessa on paikalla suunnittelijoita esittelemässä kehittämissuunnitelmaa ja vastaamassa asukkaiden esittämiin kysymyksiin.

Kehittämissuunnitelmasta on mahdollista antaa Otakantaa -palvelun lisäksi palautetta laittamalla sähköpostia osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi

Lisätietoja:

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745