Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäLehdistötiedotteetLappeenrannan kaupunki kutsuu asukkaita mukaan metsäsuunnitelmien päivittämiseen
Valitse taso
Lehdistötiedotteet
10.12.2020 8.43

Lappeenrannan kaupunki kutsuu asukkaita mukaan metsäsuunnitelmien päivittämiseen

Lappeenrannassa on aloitettu metsäsuunnitelmien päivittäminen.

metsä 449x336.jpgKaupunki päivittää omien metsiensä hoito- ja hakkuusuunnitelmat 10 vuoden välein. Tällä kertaa päivitetään Joutsenon, Joutsenon edustan saarten, Rauhan ja Tiurun sekä Korvenkylän metsäsuunnitelmat. Lisäksi päivitetään Ylämaan ja Nuijamaan suunnitelmat. Metsäsuunnitteluprosessi päättyy kesällä 2021.

– Metsäsuunnitelma sisältää sen, millaista puustoa alueella on ja millaisia hoito- tai hakkuutoimenpiteitä alueelle voidaan tehdä seuraavan kymmenen vuoden aikana, selittää päivitysprojektin organisoinnista vastaava projekti-insinööri Anni Särkelä Lappeenrannan kaupungilta.

Särkelä toimii projektissa asukkaiden ja kaupungin yhteyshenkilönä.

– Taajamametsien hoidossa huomioidaan eri tavoitteet, kuten virkistyskäyttö, maisema, monimuotoisuus ja hiilen sidonta, Särkelä luettelee.

Alueet pyritään hoitamaan siten, että alueella on mielekästä liikkua hoitotyön jälkeenkin. Asukkaiden toiveet ja tarpeet alueen hoitoon liittyen käydään läpi metsäsuunnittelussa ja ne pyritään yhteensovittamaan metsänhoidon tavoitteiden kanssa. Tämän metsäsuunnitelmaprosessin aikana on tarkoitus myös kerätä tietoa luonnon monimuotoisuudesta, esimerkiksi lahopuuston määrästä kaupungin metsissä.

– Metsäsuunnitelma on tärkeä päivittää, sillä se mahdollistaa metsien suunnitellun ja pitkäjänteisen hoidon ja käsittelyn, Särkelä kertoo.

Asukkaiden mielipiteet ovat tärkeitä

Metsäsuunnitelman päivittämisprosessi käynnistyi marraskuussa ohjausryhmän valinnalla. Siihen kuuluu kaupungin edustajia maaomaisuuden hallinnan, kadut ja ympäristön sekä kaupunkisuunnittelun vastuualueelta. Lisäksi mukana on vastuuhenkilö ympäristötoimesta.

– Ohjausryhmään on kutsuttu myös asukasraatien jäseniä eri alueilta ja heidän toivotaan osallistuvan ohjausryhmän toimintaan asukkaiden edustajina, Särkelä sanoo.

Metsäsuunnittelijan kilpailutus käynnistetään vuoden 2020 aikana. Metsäsuunnitelman päivittäminen jaetaan kahteen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään ennakkotietoja varsinaiselle suunnittelutyölle.

– Kysely sidosryhmille ja asukkaille toteutetaan nettipohjaisen karttasovelluksen avulla. Kysely aukeaa joulukuun puolenvälin tienoilla ja on auki tammikuun loppuun saakka. Myös avointa palautetta otetaan mieluusti vastaan, Särkelä kertoo.

Kaikille kiinnostuneille asukkaille sekä sidosryhmille järjestetään infotilaisuuksia, joissa kerrotaan Lappeenrannan kaupungin metsien hoidosta sekä metsäsuunnittelusta.

Toinen vaihe alkaa ensi vuoden helmikuun alusta lähtien porrastetusti niillä alueilla, joilla metsäsuunnitelmaehdotukset ja -luonnokset ovat valmistuneet.

– Suunnitelmia käydään läpi useammassa pienemmässä osassa, jolloin asukkailla on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmaluonnoksiin ja toimenpide-ehdotuksiin. Koronatilanteen salliessa suunnitelmat esitellään asukastilaisuuksissa paikan päällä, sanoo Särkelä.

Asukastilaisuuksien tarkemmat suunnitelmat tarkentuvat helmikuun aikana ja niistä kerrotaan yleisölle hyvissä ajoin. Kaupunkikehityslautakunnalle suunnitelmat esitellään aikaisintaan kesän 2021 aikana.

Lisätiedot:
Projekti-insinööri Anni Särkelä, Lappeenrannan kaupunki,
Puh. 040 619 0908, anni.sarkela(at)lappeenranta.fi