Etusivu Osallistu ja vaikutaLappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma, Meijän City, etenee luonnoksen kuulemisvaiheen analysointiin sekä kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn
Ajankohtaista
27.5.2021 10.12

Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma, Meijän City, etenee luonnoksen kuulemisvaiheen analysointiin sekä kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn

Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma, Meijän City, rakentuu teemakohtaisista tavoitekartoista, kehittämiskorteista sekä tulevaisuuden havainnekuvasta. Keskustan kehittämissuunnitelmaa on tehty alusta alkaen asukkaiden, yrittäjien ja kaupungin eri toimialojen kanssa. Vuonna 2018 käynnistynyt Meijän City -kehittämishanke on nyt edennyt luonnoksen kuulemisvaiheessa saadun palautteen analysointiin. Asukkaat osallistuivat aktiivisesti kehittämissuunnitelman työpajoihin sekä antoivat palautetta luonnoksesta Ota kantaa -palvelun kautta ja sähköpostitse.

Luonnoskuuleminen järjestettiin 23.4.-12.5.2021 välisenä aikana. Otakantaa -palveluun tuli yli 200 palautetta tänä aikana. Palautetta kerättiin myös nuorisovaltuustolta ja lasten parlamentilta maalis-huhtikuussa. Suunnitelman aineistot olivat nähtävissä lisäksi Meijän Cityn nettisivuilla. Keväällä 2021 järjestettiin yhteensä viisi asukastilaisuutta, joihin osallistui lähes 100 henkeä. Ensimmäinen asukastilaisuus järjestettiin 27.4.2021. Toukokuun ensimmäisillä viikoilla asukastilaisuuksia järjestettiin asukkaiden lisäksi myös eri organisaatioille, kuten toriyrittäjille ja opiskelijoille. 

Tilaisuuksissa käsiteltiin muun muassa saunamaailmaa, kaupunginlahtea kokonaisuutena sekä Meijän Cityyn liittyviä suunnitelmia, keskittyen erityisesti elinvoiman ja liike-elämän kehittämiseen. Toriyrittäjille järjestetyssä asukastilaisuudessa käsiteltiin Kauppatoria ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä, joiden avulla pyritään lisäämään esimerkiksi torin viihtyvyyttä sekä tavoitettavuutta.

- Asukkaat osallistuivat ilahduttavan aktiivisesti suunnitelmaluonnoksesta järjestettyihin asukastilaisuuksiin. Käyty keskustelu oli hyvin vilkasta ja asukkaat nostivat esille monenlaisia näkökulmia suunnitelmasta. Myös otakantaa.fi -palvelussa käyty keskustelu oli aktiivista suunnitelman eri teemoista, kertoo kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä.

Hankkeesta käydyissä keskusteluissa nousi esille muun muassa huoli Lappeenrannan keskustan kivijalkakauppojen tulevaisuudesta, jonka lisäksi Marian aukion liikennekäyttö jakoi mielipiteitä palautteenantajien välillä. Myös saunamaailmasta käytiin vilkasta keskustelua, mutta kaiken kaikkiaan palaute oli hyvin positiivista. Kiitosta tuli muun muassa Lappeenrannassa toteutetuista taidehankkeista.

Meidän Cityn työstäminen jatkuu kohti kaupunkikehityslautakuntaa

Luonnoskuulemisessa saatujen palautteiden läpikäynnin lisäksi tehdään tällä hetkellä tarkistuksia myös kehittämiskortteihin ja tavoitekarttoihin.

Keskustan kehittämissuunnitelmasta pidettiin kaupunkikehityslautakunnalle työpaja, jossa esiteltiin myös luonnoskuulemisen aikana saatua palautetta. Työpaja järjestettiin keskiviikkona 26.5.2021. 

- Meillä oli oikein mielenkiintoinen ja vilkas keskustelu myös kaupunkikehityslautakunnassa, missä kävimme läpi suunnitelman sisältöä ja saatua palautetta, Maarit Pimiä kertoo.

Työpajan jälkeen suunnitelmaan tehdään vielä tarvittavat tarkennukset, jonka jälkeen Meijän Cityn keskeistä sisältöä esitellään kaupunkikehityslautakunnalle keskiviikkona 2.6. kalvoasiana. Lautakunta päättää suunnitelmasta seuraavassa, keskiviikkona 16.6. järjestettävässä kokouksessa.

Lisätietoja:

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys/ Kaupunkisuunnittelu, p. 040 653 0745, maarit.pimia(at)lappeenranta.fi

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori, puh. 040 660 5662