Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäLehdistötiedotteetLappeenrannan niittyistäminen käynnistyy nyt kunnolla niittykukkien kylvötalkoilla
Valitse taso
Lehdistötiedotteet
8.5.2020 16.00

Lappeenrannan niittyistäminen käynnistyy nyt kunnolla niittykukkien kylvötalkoilla

Lappeenrannan kaupunki on alkanut laatia vuonna 2019 niittyverkoston kehittämisen selvitys- ja tavoiteohjelmaa, jossa tarkastellaan uusien mahdollisten niittyjen sijoittumista Lappeenrannan keskustan, Joutsenon ja Rauhan alueilla.

Hankkeen tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta, monipuolisempaa maisemaa ja virkistysympäristöä sekä nostaa viheralueiden merkitystä ja arvoa lisäämällä ja kehittämällä niittyjä kaupungin avoimilla puisto- ja katuviheralueilla. Hiilinielujen lisäämisen ja luontoarvojen vaalimisen lisäksi hyötyinä ovat kustannussäästöt, joita luodaan muun muassa keventämällä valittujen viheralueiden kunnossapitoa.

Linnoituksen niittyä_kuva Anna Vuori_416x312.jpg

Pappilanpuiston ja Valtakadun niityt – kaupunkiniittyjen pilottikohde


Niittyhanke käynnistyy nyt kunnolla, kun Lappeenrannan maaseutunaiset järjestävät Pappilanpellolla niittykukkien kylvötalkoot Kukan ja Floran päivänä 13.5. klo 17.00. Pappilanpellon niittyhankkeessa on mukana ns. niittykummeina Lappeenrannan maaseutunaiset ry ja Taide- ja kulttuuritila Pihatto.

Lappeen vanha pappila on osa Lappeenrannan kulttuurihistoriaa ja Pappilanpuisto on merkittävä viheralue aivan Lappeenrannan keskustan tuntumassa. Alue sijoittuu pääosin ensimmäisen Salpausselän harjanteelle, hiekkakankaalle. Osa Pappilanpuiston alueesta on ollut aiemmin Lappeen pappilan viljelys- ja laidunmaata ja tästä syystä puistoalue sopii mitä parhaiten kaupunkiniittyjen pilottikohteeksi. Lisäksi pilottikohteeseen kuuluu Valtakadun ajoradat erottava viherkaista.

Pappilanpuiston ja Valtakadun viheralueita muutetaan monimuotoisemmiksi kehittämällä valtaosaa nykyisistä nurmialueista erilaisina niittyinä, kertoo kaupungin puutarhuri Hannu Tolonen.

− Niittyalueita kehitetään niiden kasvupaikkojen kosteus- ja valo-olosuhteiden perusteella virkistysreitit ja oleskelualueet huomioiden. Tavoitteena on, että puisto tulee arboretumin lisäksi tarjoamaan monipuolisen kattauksen erilaisia niittytyyppejä.


Lisätietoja:
Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen
p. 0400 856 066, hannu.tolonen(at)lappeenranta.fi

Kuva: Anna Vuori