Etusivu PalvelutLappeenrannassa syntyi 500 uutta työpaikkaa vuodessa
Ajankohtaista
8.11.2018 14:11

Lappeenrannassa syntyi 500 uutta työpaikkaa vuodessa

Lappeenrannassa on onnistuttu nostamaan työpaikkojen määrää vuoden aikana. Työpaikkojen määrä on kasvanut 12 kuukauden aikana vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon tilanteessa 500 työpaikalla. Kesäkuun 2018 lopulla on Lappeenrannassa tuoreiden suhdannetilastojen perusteella 28 300 työpaikkaa.

Lappeenranta-strategiassa on tavoitteeksi asetettu työssä käyvien määrän kasvattaminen vuoteen 2021 mennessä 1300 henkilöllä. Edellä mainitut 500 uutta työpaikkaa eivät ole 100-prosenttisesti lappeenrantalaisten veronmaksajien täyttämiä, mutta suhdannetilasto toimii hyvänä perusteena todeta, että viimeisten kahden vuoden aikana olemme edenneet vahvasti strategian mukaisessa suunnassa, sanoo kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen.

− Valtuustokauden ensimmäinen vuosi on lähtenyt ilahduttavasti liikkeelle. Olemme hyvin kiinni strategian asettamissa tavoitteissa ja tämän eteen jatkamme työtä edelleen. Yritykset ovat ilmaisseet huolensa työvoiman saatavuudesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että käynnistämme alueella nopeita koulutus-, rekrytointi- ja muita toimia, joilla varmistamme, että työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaavat toisensa.

Teollisuudessa erityisen vahvaa kasvua LPR_strategia_kansikuva.jpg

 Työpaikkojen määrä on pysynyt tasaisena Lappeenrannassa pitkään, mutta nyt on tapahtunut selkeä käänne kasvusuuntaan. Syyskuun työttömyysaste on 10 %, jota parempi työllisyystilanne on koko vuoden tasolla ollut vuonna 2008.

Vuodesta 2015 vuoteen 2016 työpaikkamäärä laski 300:lla ja kasvoi vuodesta 2016 vuodelle 2017 400 työpaikalla.

− Ilahduttavaa on, että työntekijämäärät ovat kasvaneet viimeisen 12 kuukauden aikana myös teollisuudessa ja että varsinkin nuorisotyöttömyys on vähentynyt, kertoo Heinonen.

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Lappeenrannassa kuluvan vuoden alkupuolen aikana 7 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Kasvua oli eniten teollisuudessa (12 %). Kansallisella tasolla on esitetty ennusteita, että liikevaihdon kehitys on lähitulevaisuudessa kääntymässä laskusuuntaan.

Luvut eivät ole vertailukelpoisia Tilastokeskuksen viralliseen työpaikkamäärään, sillä tässä tilastossa osa-aikaiset työpaikat on laskettu yhteen ja luku ilmoitetaan kokoaikaisina työpaikkamäärinä. Tiedot perustuvat Lappeenrannan kaupungin Tilastokeskukselta tilaamiin suhdannetietoihin.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupunki
p. 040 581 1998, markku.heinonen(at)lappeenranta.fi