Etusivu PalvelutLappeenranta kuulee keskustan alueen yrittäjiä kyselyllä – asukkaiden mielestä Halkosaari on Lappeenrannan piilotettu jalokivi
Ajankohtaista
13.10.2020 9.45

Lappeenranta kuulee keskustan alueen yrittäjiä kyselyllä – asukkaiden mielestä Halkosaari on Lappeenrannan piilotettu jalokivi

Mitkä ovat yrittäjyyden näkökulmasta toimivia ratkaisuja Lappeenrannan keskustan ja Kaupunginlahden alueella? Millaiset muutokset auttaisivat parantamaan alueella toimivien yritysten elinvoimaisuutta ja houkuttelemaan uusia yrittäjiä ja liiketoimintaa alueelle? Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu on avannut yrittäjille suunnatun kyselyn, jonka kautta on mahdollista antaa Lappeenrannan kaupungin keskustan kehittämiseen liittyvää palautetta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Lappeenrannan kaupungin valmisteleman keskustan kehittämissuunnitelman, eli Meijän Cityn laatimisessa. Kysely on avoinna 16.11.2020 saakka ja siihen pääsee vastaamaan tämän linkin kautta.

Meijän City on kehittämissuunnitelma, jolla tähdätään viihtyisään, turvalliseen ja kestävästi rakentuvaan kaupunkikeskustaan, jonne kaikkien on helppo tulla ja jossa kaikkien on hyvä olla. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa kaupungin keskusta-alueen kehittymistä tukemalla asemakaavoitusta, katu- ja vihersuunnittelua sekä palvelujen kehittämistä.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo, että kyselyllä halutaan varmistaa yrittäjien äänen ja näkemysten kuuleminen osana keskustan kehittämissuunnitelman tekemistä.

-          Koronaepidemian vuoksi perinteisten asukastilaisuuksien ja -työpajojen järjestäminen ei ole turvallista. Yrittäjien näkemyksen, kokemuksen ja asiantuntemuksen huomioiminen osana suunnittelua on kuitenkin tärkeää, jonka vuoksi avasimme erillisen heille tarkoitetun verkkokyselyn. Kaikissa aikaisemmissa yrittäjille tarkoitetuissa asukastilaisuuksissa annetut palautteet on otettu huomioon valmistelussa, mutta nyt on hyvä mahdollisuus täydentää annettuja ideoita ja huomioida erityisesti myös Kaupunginlahden laajentunut suunnittelualue, Pimiä kertoo.

Kaupunkilaisten mukaan Halkosaari on Lappeenrannan piilotettu jalokivi

Yrittäjille suunnattu verkkokysely on jatkoa kesällä 2020 avoinna olleelle Meijän City -verkkokyselylle, jolla kartoitettiin asukkaille ja matkailijoille keskeisiä paikkoja sataman ja keskustan alueella, sekä niihin liittyviä kehittämiskohteita ja -ideoita. Kesäkyselyyn tuli yli tuhat vastausta reilulta kolmeltasadalta asukkaalta ja matkailijalta. Kyselyn toteuttanut ja keskustan kehittämissuunnitelmaa laativa kaavasuunnittelija Elina Moisio on tyytyväinen vastaajien määrään.

-          Halusimme tehdä kyselystä mahdollisimman helposti lähestyttävän. Sitä jaettiin kaupungin verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta, jonka lisäksi kyselystä kertovia julisteita oli mahdollista bongata katukuvasta. Annetun palautteen mukaan asukkaat olivat kokeneet vastaamisen helpoksi ja vastauksissa nousi esiin, että he kokivat kyselyn tärkeäksi mahdollisuudeksi vaikuttaa, Moisio toteaa.

Asukkailta tuleva tieto on tärkeä osa keskustan kehittämissuunnitelman laatimista.

-          Asukkaiden osallisuuden kannalta kyselyllä oli suuri merkitys, sillä kehittämissuunnitelmaan kuuluva alue on muuttunut työn edetessä ja näin asukkaat pääsivät kertomaan ajatuksiaan ja mielipiteitään laajentuneesta alueesta. Kaupunginlahti on ollut keskustan kehittämissuunnitelmassa koko ajan mukana, mutta keväällä suunnittelualueeseen otettiin mukaan lisäksi Linnoituksen kärki, Moisio sanoo.

Asukkailta tulleet vastaukset vaikuttivat myös keskustan kehittämissuunnitelmassa tarkasteltavaan alueeseen.

-          Myllysaari on asukkaille merkityksellinen paikka, jonka vuoksi se päätettiin ottaa osaksi kehittämissuunnitelmassa huomioitavaa aluetta, Moisio kertoo.

Kyselyn tulosten vastaajat arvostivat Lappeenrannassa kiireetöntä tunnelmaa ja kauniita maisemia. Satamatori ja Kasinopuisto, viralliselta nimeltään Rantapuisto, olivat asukkaiden mielestä kaupungin keskeisiä tunnusmerkkejä. Keskuspuisto, Marianaukio ja Linnoituksen kärki saivat osakseen huomiota, jotka näkyivät vastauksissa paitsi suosikkipaikkoina, myös kehittämistä kaipaavina kohteina.

Verkkokyselyssä kysyttiin myös paikkaa, jonka toivoisi tulevan paremmin esiin. Vastausten perusteella Halkosaari näyttäytyy Lappeenrannan piilotettuna jalokivenä, jota toivotaan tuotavan entistä enemmän näkyviin.

-          Halkosaari on kaunis ja vehreä alue, joka sijaitsee Kaupunginlahdella keskeisellä paikalla ja sieltä avautuu todella upea näkymä kaupunkiin. Sinne kulkeminenkin on itsessään jo elämys, sillä veden äärellä olevat kulkureitit olivat kyselyn perusteella suosituimpia ja Halkosaari sijaitsee täydellisesti niiden varrella, Moisio kertoo.
 Kyselyn tuloksista tehtyyn koontiin voi tutustua kehittämissuunnitelman verkkosivuilla.
 
Lisätietoja:
Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745
Kyselyn tuloksista antaa lisätietoja kaavasuunnittelija Elina Moisio, puh. 040 649 5001