Etusivu PalvelutLappeenranta myöntää yrityksille, yhdistyksille ja muille toimijoille vuokrajoustoa ja -vapautuksia koronavirustilanteen vuoksi – haku avautuu 9.4.
Ajankohtaista
8.4.2020 16.11

Lappeenranta myöntää yrityksille, yhdistyksille ja muille toimijoille vuokrajoustoa ja -vapautuksia koronavirustilanteen vuoksi – haku avautuu 9.4.

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti 30.3., että koronavirustilanteen vuoksi erityisen hankalaan taloustilanteeseen joutuneille, kaupungin tiloissa vuokralla oleville yrityksille ja yhdistyksille myönnetään myöntämisedellytysten täyttyessä vuokrajoustoa kolmen kuukauden vuokran verran ja tarvittaessa myös vapautusta kahden kuukauden vuokran osalta.

Kaupunginhallitus päätti 6.4. kokouksessaan myöntämisedellytyksistä ja menettelytavoista kaupungin virkamiesjohdon esityksen mukaisesti.

Haku avoinna 31.5. saakka

Vuokrajouston ja -vapautuksen haku on nyt avoinna ja se päättyy 31.5.2020.

Vuokrajoustoa ja -vapautusta voi hakea pdf-lomakkeella. Lataa lomake tästä: Korona - vuokranmaksun joustohakemus_sahkoinen_final.pdf

Lomake täytetään ja toimitetaan kaupungin kirjaamoon joko sähköpostitse (kirjaamo@lappeenranta.fi) tai kirjeenä. 

Lappeenrannan Toimitilojen toimitusjohtaja Mikko Hietamies kertoo, että vuokralainen voi hakea joko vuokrajoustoa eli maksuaikaa, vuokravapautusta tai molempia.

- Lomakkeessa pyydämme toimijalta tietyt perustiedot sen selvittämiseksi, että vuokrajouston tai vuokravapautuksen myöntämisedellytykset täyttyvät.

Myöntämisedellytysten tulee täyttyä, jotta vuokrajouston ja -vapautuksen voi saada

Mikko Hietamiehen mukaan joustoa ja vapautusta hakevan tulee olla yritys, yhdistys tai muu kolmannen sektorin toimija, joka työllistää alle 10 henkilöä ja jolle koronavirustilanne on aiheuttanut poikkeuksellisia taloudellisia häiriöitä.

- Edellytyksenä on, että kaupungin toimitiloissa vuokralaisena olevan toimijan liikevaihto on laskenut koronavirustilanteen takia yli 30 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Edellytyksenä vuokrajoustolle ja -vapautukselle on myös, että toimijan ei ole mahdollista saada korvausta vakuutusyhtiön kautta koronapandemiasta aiheutuneista tappioista.

- Edellytämme myös, että toimija on hakenut tilanteeseen liittyvää valtion rahoitusta tai muuta vastaavaa julkista tukea. Tuen saaminen ei poissulje kaupungin vuokrajouston ja -vapautuksen saamista.

Myös kausiluonteista toimintaa harjoittavien toimijoiden osalta noudatetaan lähtökohtaisesti edellä mainittuja toimijaa ja tämän toimintaa koskevia edellytyksiä.

- Edellytyksistä voidaan kuitenkin joustaa tapauskohtaiseen harkintaan perustuen niin, että siinäkin tapauksessa edellä mainittujen edellytysten periaatteellinen tarkoitus toteutuu, Hietamies selvittää.

Wirma ja kaupungin asiantuntijat käsittelevät hakemuksia

Hakemusten arviointi ja valmistelu päätöksentekoa varten toteutetaan yhteistyössä kaupungin ja Wirma Lappeenranta yrityspalveluiden asiantuntijoiden toimesta.

Hakemuksen myöntämisestä vastaa se toimivaltainen toimielin, jonka toimialaan ja päätösvaltaan kyseisen toimijan vuokrasuhde kuuluu. Pääosan hakemuksista tulee käsittelemään näin ollen Lappeenrannan Toimitilat.

Vuokrajoustot ja -vapautukset tulevat voimaan sitä koskevaa toimielimen päätöstä seuraavan kuukauden alusta lukien, aikaisintaan toukokuun 2020 alusta.

Huhtikuun 2020 vuokralaskut toimitetaan vuokralaisille normaalikäytännön mukaisesti, mutta niiden osalta tapauskohtaisesti voidaan neuvotella maksuajasta konsernin normaalisti noudattamien käytäntöjen mukaisesti.

Lisätietoja:

Lappeenrannan Toimitilat Oy, toimitusjohtaja Mikko Hietamies
puh. 0400 509 611, mikko.hietamies(at)lappeenranta.fi

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi
puh. 040 740 1643, pasi.leimi(a)lappeenranta.fi

Hakulomake: Korona - vuokranmaksun joustohakemus_sahkoinen_final.pdf