Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetLinnoituksen isännän julkistamispuhe, 7.8.2015 klo 18 satamatorilla, Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Valitse taso
Puheita
7.8.2015 18.20

Linnoituksen isännän julkistamispuhe, 7.8.2015 klo 18 satamatorilla, Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Arvoisat lappeenrantalaiset

Tänään voimme kaikki onnitella toinen toisiamme, kun kotikaupunkimme Lappeenranta täyttää 366 vuotta. Tänä vuonna juhlistamme kaupungin syntymäpäiviä uudella tapahtu-malla eli Lappeenrannan linnoituksen Vanhankaupungin päivillä.

Toivon, että tästä uudesta tapahtumasta kehittyisi perinteikäs juhla Lappeenrannan kesä-ohjelmaan. Olemme varmasti kaikki kesän kuluessa huomanneet, kuinka elävä ja vireä tapahtumakaupunki Lappeenranta on. Huonot säätkään eivät ole menoamme kovin paljon haitanneet.

Vanhankaupungin päivillä jatkamme joitakin Linnoituksen Yön parhaita perinteitä, kuten kaupungin syntymäpäivien yhteistä viettämistä. Myös kansalaisten ja järjestöjen laaja osallistuminen tapahtuman tuottamiseen juontaa Linnoituksen Yön alkutaipaleelta. Ja tämä Linnoituksen isännän julkistamistilaisuuskin on meille kaikille tuttu ja odotettu seremonia. Vain paikka on vaihtunut. Silloin ennenhän kokoonnuimme Katariinantorilla.

Vanhankaupungin päivät on tuottanut yhteistyöverkosto, johon kuuluu museoita, kulttuurijärjestöjä, linnoituksen alueen yrittäjiä sekä taiteen perusopetuksen oppilaitoksia.

Tänä vuonna ensikasteensa saava Vanhankaupungin päivät on kehittyvä tapahtuma. Sen tuottajaverkoston toivotaan laajenevan ja ohjelmistoa kehitetään ja vaihdellaan vuosi vuodelta. Yleisön kannattaakin esittää kehitystoiveitaan Lappeenrannan kaupungin tapahtumapalveluille, jotta ohjelmasta tulisi kaupunkilaisten mielen mukainen.

Hyvä yleisö

Kiitän lämpimästi Linnoituksen isännän tunnuksensa kohta seuraajalleen luovuttavaa Ossi Vilhua isännyyskaudesta. Hän on pitkän liikemiesuransa aikana kehittänyt ja varmasti myös jatkossa kehittää merkittävästi kaupunkikuvaamme. Odotamme mielenkiinnolla muun muassa Kaunis Veera -veistoksen toteutusta, ja todennäköisesti Ossi Vilhulla on jo muitakin suunnitelmia viriämässä.

Tänä vuonna Linnoituksen isännän valitsemisseremonialla on juhlavuosi: arvonimi annetaan nyt kahdennenkymmenennen (20.) kerran. Itse olen tänään nimeämässä neljättä isäntää ja voin jo paljastaa, että isännän tunnusmerkit – viitta, päähine ja käädyt – siirtyvät tänään viidettä kertaa naispuoliselle isännälle.

Edeltäjieni mallin mukaisesti annan tämän arvonimen henkilölle, jolla on ollut rohkeutta tehdä uudistuksia ja jolla on ollut hyvän luotsin tavoin kyky nähdä tätä hetkeä kauemmas sekä myös rohkeutta tarttua ruoriin.

Arvoisat lappeenrantalaiset ja muut läsnäolijat

Tämän päivän Lappeenranta ammentaa elinvoimaansa vankasta osaamisesta. Varsinai-nen osaamisen hautomo sijaitsee Skinnarilan kampuksella, jossa yliopistomme ja ammat-tikorkeakoulumme sijaitsevat rinnakkain. Kampuksella opiskelee nykyisin liki 8000 nuorta ja aikuista korkeakouluopiskelijaa.

Ammattikorkeakoulun toimipaikan siirtäminen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa samalle kampukselle on osoittautunut ennakko-odotuksiakin onnistuneemmaksi ratkaisuksi. Maakunnan elinkeinoelämä on monin tavoin hyötynyt korkeakoulujen tiivistyneestä yhteistyöstä. Lisäksi profiloimalla tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutus Lappeenrantaan ja kuvataiteen ja hotelli- ja ravintola-alan koulutus Imatralle on keskitetty voimavaroja ja näin turvattu koulutuksen tulevaisuutta.

Näiden muutosten toteuttamiseen on tarvittu rohkeaa ja tulevaisuuteen katsovaa johtajaa.

Minulla on kunnia julistaa Linnoituksen uudeksi isännäksi ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä.

Lappeenrannassa syntynyt ja varttunut, koulunsa täällä aina tohtorin tutkintoon asti käynyt ja myös valtaosan tähänastisesta työurastaan kotiseudullaan tehnyt Anneli Pirttilä on ollut aina valmis välittämään hyvää sanomaa kotiseudustaan.

Innovatiivisena ja helposti innostuvana persoonana hän löytää uusia ratkaisuja muutosti-lanteissa ja uskoo kotiseutunsa menestykseen.

Pidän Lappeenrannan kannalta myös erittäin tärkeänä Pirttilän tehtävää Ruotsin paikalli-sena kunniakonsulina. Uusi Linnoituksen isäntä oli muun muassa vahvasti myötävaikuttamassa Ruotsin kuningasparin viimekeväisen Lappeenrannan vierailun toteutumiseen.

Kiitän Anneli Pirttilää määrätietoisesta koulutuksen kehittämisestä sekä erinomaisen hyvin sujuvasta ammattikorkeakoulun ja kaupungin välisestä yhteistyöstä.

Antakaamme raikuvat aplodit uudelle Linnoituksen isännälle.

Liitteet