Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetLions Club Joutseno, 60-vuotisjuhla 16.4.2016, Kaupungin tervehdys, Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Valitse taso
Puheita
8.6.2016 14.26

Lions Club Joutseno, 60-vuotisjuhla 16.4.2016, Kaupungin tervehdys, Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Arvoisat Lions Club Joutsenon edustajat,
arvoisa juhlaväki


Onnittelen lämpimästi 60 vuotta täyttävää Lions Club Joutsenoa. Samalla minulla on kunnia tuoda juhlaanne Lappeenrannan kaupungin tervehdys.

Ensimmäinen Suomessa perustettu Leijonaklubi on vain kuusi vuotta Joutsenon klubia vanhempi, joten joutsenolaiset tarttuivat leijona-aatteeseen lähes ensimmäisten suomalaisten joukossa.
Kansainvälinen Leijona-liike täyttää ensi vuonna jo 100 vuotta ja todisteena sen vetovoimasta on miljoona neljäsataatuhatta jäsentä 200 maassa.

Leijona-aate on loistava esimerkki kansainvälisestä yhteenliittymästä, jonka toiminta on paikallista. Paikallisuuden periaatetta on myös Joutsenon klubi noudattanut. Kuusi vuosikymmentä jatkunut työnne on ollut sekä seutukuntaanne kehittävää että paikkakuntalaisia auttavaa ja kannustavaa.

Joutsenolaiset klubilaiset ovat osoittautuneet aktiivisisiksi aloitteiden tekijöiksi, ahkeriksi talkoolaisiksi sekä sitoutuneiksi hankevetäjiksi ja vaikuttajiksi. Pyyteetön työ vahvistaa paikallisen yhteisön identiteettiä ja luo paikkakuntalaisten välille yhteishenkeä ja luottamusta.

Paikkakunnan tulevaisuuden kannalta on merkityksellistä myös se, että järjestöissä, klubeissa ja yhdistyksissä yhteistyökyky ja neuvottelutaidot kehittyvät sekä näkemykset jalostuvat. Lisäksi moniääniset kannanotot kuullaan paremmin kuin yksittäisen kansalaisen mielipiteet.

Tämä on erittäin tärkeää nyky-yhteiskunnassa, jossa tulevaisuutta rakennetaan yhdessä muiden paikkakuntien ja organisaatioiden kanssa. Viime aikoina on nähty, että kansainvälistyvässä maailmassa ei kannata jäädä yhteistyön ulkopuolelle, mutta omat näkemykset on silti pystyttävä tuomaan selkeästi esille.

Yhdessä olemme vahvempia, kun valtakunnallisia rakennemuutoksia tehdään. Hyväksi esimerkiksi tästä sopii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.

Joutseno on taittanut jo seitsemän vuotta yhteistä matkaa Lappeenrannan kaupungin kanssa ja – ainakin minun kokemusteni mukaan – yhteiselossa on löydetty eteenpäin kantavat uomat.

Kuntaliitos toi Lappeenrannan päättäjien joukkoon vahvoja joutsenolaisia vaikuttajia, joilla on ollut kykyä ja viisautta nähdä kaupunkimme kokonaisuutena, mutta nostaa silti Joutseno esille merkittävänä ja kasvukykyisenä aluekeskuksena.

Viime vuosien aikana olemme joutuneet pitämään kuntatalouden ohjakset tiukassa otteessamme, jotta pitkään jatkunut velkaantuminen saataisiin kuriin. Määrätietoinen ja tarkka työmme onkin jo nykyisellä valtuustokaudella tuottanut positiivisia tuloksia.

Arvoisa juhlaväki

Maailman muutosten aallot näkyvät ja tuntuvat vahvasti myös eteläkarjalaisten arjessa.

Lions Club Joutsenon syntyessä, 1950-luvulla, elettiin sodan jälkeistä vuosikymmentä, jolloin talkootyö oli luonnollinen osa ihmisten arkea. Matkan varrella se on menettänyt arvostustaan muun muassa siksi, että vapaa-ajastamme kilpailevat monenlaiset ajanvietteet ja harrastukset. Onneksi Lions Clubin kaltaiset järjestöt ovat ansiokkaasti pitäneet yllä talkooperinteitä ja kantaneet yhteiskunnan rinnalla – omien voimavarojensa rajoissa – vastuuta paikkakunnan ihmisistä ja paikkakunnan kehityksestä.

Mielestäni Joutsenon Leijonat kantavat yhteiskuntavastuutaan esimerkillisellä tavalla. Paikallistuntemustanne tarvitaan varsinkin nyt, kun Joutseno kuuluu ääriviivoiltaan entistä laajempaan kuntakokonaisuuteen.

Klubinne toiminnan alusta alkaen apuanne ovat saaneet eri-ikäiset paikkakuntalaiset. Avun ja tuen tarvitsijoita on varsinkin nuorten ja ikäihmisten joukossa.

Ennakoin, että roolistanne, muiden järjestöjen ja yhteiskunnallisten toimijoiden rinnalla, tulee lähitulevaisuudessa entistä merkittävämpi.

Arvoisat Joutsenon Leijonat

Joutsenon kirjaston edessä seisova, Lions Club Joutsenon ansiosta toteutettu Myrsky-patsas symboloi kuuden vuosikymmenen aikaansaannoksianne ja välittää viestiään myös tuleville sukupolville.

Kiitän pitkäjänteisestä palvelutyöstänne, jota olette tehneet kotiseutunne ja paikkakuntalaisten hyväksi. Toivotan työllenne mitä parhainta onnea ja menestystä jatkossakin.