Etusivu PalvelutMeijän City luodaan yhdessä
Ajankohtaista
17.12.2020 11.48

Meijän City luodaan yhdessä

”Kaikkien kaupunkilaisten yhteinen olohuone, jonne on helppo tulla ja jossa on hyvä olla”

Aluerajaus 490x400.jpgLappeenrannan keskustaa on lähdetty kehittämään yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja kaupungin eri toimialojen kanssa eri ikä- ja käyttäjäryhmät huomioiden. Kehittämishanke on saanut työnimen Meijän City.

Lappeenrannan strategian kärkenä on edistää osaamispohjaista yrittäjyyttä ja vihreitä arvoja ja sitä kautta hyvinvointia. Tärkeä osa elinvoimaa on elävä ja viihtyisä keskusta, jossa on toimivat palvelut, hyvät harrastusmahdollisuudet ja yhteydet. Keskikaupunki ja sen tuntumassa sijaitsevat satama Pallonlahdelta Myllysaareen sekä historiallinen linnoitus ovat sekä asukkaiden että matkailijoiden viihtyvyyden perusta.

Ideoita ja konkreettisia ehdotuksia

Meijän City–kehittämishanke käynnistyi vuoden 2018 Greenreality-karnevaalista.

– Suunnittelun tavoitteeksi asetettiin viihtyisä, turvallinen ja kestävästi rakentuva kaupunkikeskusta, jonne kaikkien on helppo tulla, ja jossa kaikkien on hyvä olla, kertoo kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä.

Meijän City katsoo kaupungin ja kaupunginlahden kehittämistä neljästä eri lähtökohdasta: Liikenteen ja liikkumisen City; Rakennusten ja rakentamisen City; Palveluiden ja liike-elämän City sekä Viihtymisen ja olemisen City.

– Nämä neljä osa-aluetta muodostuivat toukokuussa 2019 pidetyssä tavoitetyöpajassa ja yhdessä ne kattavat ihmisen koko elinkaaren, Pimiä toteaa.

– Kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan ydinkeskustan sijaintia eri käyttäjäryhmien näkökulmista ja toisaalta myös pohditaan merkityksellistä ja saavutettavaa kaupunkiympäristöä.

Aloitusvaiheessa paljon keskustelua herättivät muun muassa julkinen liikenne, pysäköinti ja pyöräilyreitit, viherverkosto, tyhjenevät liiketilat ja asemanseudun ja keskustan liittyminen toisiinsa. Yksittäiset asiat, kuten saunamaailman sijainti ja matkailuautojen pysäköinti, ovat myös nousseet esille keskusteluissa asukkaiden, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vanhaa ja uutta, vihreästi

Keskustaa kehitettäessä halutaan vaalia historiaa ja viherympäristöä samalla, kun kaupunkia kehitetään. Kortteleiden kehittämismahdollisuuksien lisäksi tutkitaan uusia kehitettäviä viheryhteyksiä ja -alueita ja myös mahdollisia puukujanteita; ollaanhan lehmusten kaupungissa.

– Vanhoja rakennuksia suojellaan parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistamalla niiden uusi elämä ja monimuotoinen käyttö, sanoo Pimiä.

– Uudisrakentamisessa puolestaan huomioidaan korttelikokonaisuuksien kehittämismahdollisuudet sekä vanhemman rakennuskannan säilyttämismahdollisuudet osana toimivaa korttelia.

Maankäyttöä suunnitellaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus huomioiden. Rakentamisratkaisuissa kannustetaan kierrätysmateriaalien käyttöön ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen.

– Meijän Cityssä halutaan ottaa myös Linnoitus ja Rakuunamäki aktiivisempaan käyttöön, Pimiä selittää. Se edesauttaa vanhan rakennuskannan säilymistä ja luo kerroksellisuutta kaupunkikuvaan.

Neljän teemakokonaisuuden lisäksi Meijän City tulee sisältämään noin 20 kehittämiskorttia, joissa kussakin käsitellään tarkemmin yhtä kehittämiskohdetta. Niitä ovat esimerkiksi Marianaukio, Kauppatori ja Ainonkadun rantaosuus.

Meijän City etenee siten, että alustavat suunnitelmaluonnokset tulevat nähtäville ja kommentoitavaksi tammi-helmikuussa. Suunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimissa työpajoissa. Suunnitelmat tulevat nähtäville sähköiseen karttapalveluun, jota kautta niistä voi antaa myös palautetta. Kevättalvi käytetään kehittämissuunnitelman osallistamiseen ja vuorovaikutukseen. Tavoitteena on viedä valmis keskustan kehittämissuunnitelma kaupunkikehityslautakunnan hyväksyttäväksi toukokuussa 2021.

Lisätiedot:

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys/ Kaupunkisuunnittelu, p. 040 653 0745, maarit.pimia(at)lappeenranta.fi

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori, Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys/ Kaupunkisuunnittelu, p. 040 660 5662, matti.veijovuori(at)lappeenranta.fi

Toimialajohtaja Pasi Leimi,  Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimiala,  puh, 040 740 1643, pasi.leimi(at)lappeenranta.fi

 

Meijän city