Etusivu PalvelutMielipidekysely Joutsenon koirapuiston sijoittamisesta Hongistontien varteen
Ajankohtaista
24.3.2021 12.45

Mielipidekysely Joutsenon koirapuiston sijoittamisesta Hongistontien varteen

Lappeenrannan kaupungin Kadut ja ympäristö vastuualue kerää asukkailta mielipiteitä Joutsenon koirapuiston sijoittamisesta Hongistontien varteen sijoittuvalle virkistysalueelle, Ahvenlammen eteläpuolelle. Mielipiteitä kerätään 24.3.- 11.4.2021 välisenä aikana.

Kartta Joutsenon koirapuiston ehdotetusta alueesta.jpg

Koirapuiston ehdotettu tarkka sijainti on Hongistotien ja rantaan johtavan ulkoilureitin risteyksen länsipuolella. Hongistontien ja koirapuiston väliin jätettäisiin 20-30 metriä leveä metsäinen suojavyöhyke.

Koirapuiston ehdotettu alue on yleiskaavassa virkistysaluetta. Maisemaa muuttavaa työtä ei saa toteuttaa alueella ilman maisematyölupaa. Asemakaavassa alue on yleisten rakennusten korttelialue, jossa on myös ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, jota ei tulla toteuttamaan.

Lisäksi koirapuisto tulisi länsiosastaan sijoittumaan asemakaavan mukaiselle luonnontilaisena säilytettävälle puistoalueelle.

Alue on kaupungin omistuksessa olevaa ulkoilu- ja virkistysmetsää. Alueella on sekametsää, jossa kasvaa muun muassa mäntyjä, kuusia ja koivuja sekä matalampaa metsän aluskasvillisuutta. Metsässä on sorapintaisia ulkoilureittejä ja pieni pysäköintialue. Lähimmät asuintontit sijoittuvat Hongistontien eteläpuolelle Kelotien ja Jäkälätien varsille.

Kuva Joutsenon koirapuisto alueen metsästä.jpg

Ehdotus Joutsenon koirapuiston perustamisesta on tullut alueen asukkailta. Koirapuisto rakennettaisiin osittain talkootyönä. Välttämättömien puiden kaadon tekisi urakoitsija, joka auttaisi asukkaita myös aidan rakentamisessa. Koirapuiston koko olisi enintään 4.000 m2 ja sinne tulisi omat aidatut alueet pienille ja isoille koirille. Alueelle sijoitettaisiin muutamia roska-astioita.

Ehdotetussa paikassa koirapuiston aita rakennettaisiin säästäen nykyistä puustoa ja erityisesti mäntyjä, jotta alueen metsäinen ilme säilyisi edelleen. Alueelta poistettaisiin joitakin iäkkäitä lehtipuita, joiden poistaminen olisi muutenkin ajankohtaista. Aluskasvillisuutta karsittaisiin talkoovoimin. Mikäli ehdotettu paikka todetaan sopivaksi koirapuistolle, sen rakentaminen olisi mahdollista jo tänä vuonna.

Lappeenrannassa käytäntönä on, että koirapuistojen siisteydestä vastaavat koirapuistojen käyttäjät itse. Siistimiseen tarvittavat välineet toimittaa kaupunki. Roska-astioiden tyhjennyksestä ja aidan huollosta vastaa kaupungin ympäristönhoito.

Mielipiteen koirapuiston sijoittamisesta Hongistontien varteen voi toimittaa 24.3.- 11.4.2021 välisenä aikana kaupunginpuutarhuri Laura Ratilaiselle sähköpostilla laura.ratilainen@lappeenranta.fi tai puhelimella 040 653 0935.

Kuvat: Lappeenrannan kaupunki

• Kuva alueen metsästä
• Kartta, johon on esitetty oranssilla ehdotettu Joutsenon koirapuiston sijainti Hongistontien varressa