Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetPaikallisliikennepäivät Lappeenrannassa 21.–22.9.2017, Lappeenrannan kaupungin avauspuheenvuoro, Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Valitse taso
Puheita
21.9.2017 11.30

Paikallisliikennepäivät Lappeenrannassa 21.–22.9.2017, Lappeenrannan kaupungin avauspuheenvuoro, Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Arvoisat paikallisliikennepäivien osanottajat,
Lämpimästi tervetuloa Lappeenrantaan, Suomen ilmastopääkaupunkiin

Lappeenrannalla on erittäin mieluinen kunnia toimia Paikallisliikennepäivien areenana. Paikallisliikenteen kehittäminen kuuluu oleellisesti Lappeenrannan ilmastotavoitteisiin ja vihreään brändiimme.

Vuoden 2013 Paikallisliikennepäivät ovat jääneet erityisesti lappeenrantalaisten mieleen: tuolloin hankintaprosessimme palkittiin vuoden joukkoliikennetekona. Nousimme palkintokorokkeelle, koska paikallisliikenteemme oli Suomen ensimmäinen EU:n palvelusopimusasetuksen mukainen, koko kaupunkiliikenteen kattava kilpailutuskokonaisuus.

Toteutamme kilpailutuksen bruttomallilla, mikä tarkoittaa että kaupunki saa lipputulot ja liikennöitsijä kaupungilta liikennöintikorvauksen. Tämän kaltaisen työnjaon ansiosta lipputuotteiden kehittäminen on ollut joustavaa.

Kauaskantoinen askel paikallisliikenteemme kehittämisessä oli vuonna 2010 laadittu Lappeenrannan joukkoliikennepoliittinen ohjelma, jolla ohjataan joukkoliikenteen kehittämistä aina vuoteen 2020 saakka. Ohjelma laadittiin yhteistyössä muun muassa hallintokuntien, luottamusmiesten, liikennöitsijöiden ja erilaisten matkustajaryhmien, kuten opiskelijoiden, kanssa.

Kuten useissa muissakin kaupungeissa, haluamme Lappeenrannassa edistää säännöllistä työ-, koulu- ja asiointiliikennettä kätevillä ja kohtuuhintaisilla joukkoliikenteen lipputuotteilla. Heti hankintauudistuksen jälkeen paikallisliikenteemme käyttäjämäärät lisääntyivät huomattavasti. Suosio kasvoi entisestään, kun liityimme vuoden 2016 alussa eri ikäluokat ja hiljaiset ajat huomioivaan, sujuvaa asiointia suosivaan, kohtuuhintaiseen Waltti-maksujärjestelmään.

Maksujärjestelmän muutokset vietiin läpi onnistuneesti, vaikka ei täysin ongelmitta. On luonnollista, että tienraivaajat kohtaavat muutosprosesseissa haasteita, joista kuitenkin kannattaa mieluummin ottaa oppia uudistusprosessin jatkamisessa kuin tehdä täyskäännöksiä entisiin käytäntöihin.

Hyvät kuulijat

Lappeenrannassa on tehty vaikuttavaa ilmastotyötä jo useita vuosia: olemme olleet mukana Kuntien ilmastokampanjassa vuodesta 2000 alkaen ja liityimme Hinku-kuntiin vuonna 2014.

Lappeenrannan kaupunki on yliopiston ja verkostoyhteistyön vauhdittamana edistänyt viime vuosina kokonaisvaltaisesti vihreää teknologiaa, ilmastonsuojelua, kiertotaloutta ja resurssiviisautta. Olemme olleet mukana muun muassa SITRAn kohti resurssiviisautta hankkeessa, ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt resurssiviisauden tiekartan joulukuussa 2015.

Hyvän menestyksemme ansiosta Maailman Luonnonsäätiön kansainvälisessä Earth Hour City Challenge -kilpailussa Lappeenranta on kahdesti valittu Suomen ilmastopääkaupungiksi; viimeksi vuonna 2016.

Tunnustusten joukossa on myös Kuntaliiton kunniakirja ilmastotyöstämme vuodelta 2016.

Varsinkin Lappeenrannan kaltaisessa, muodoltaan pitkulaisessa kaupungissa, jossa on useita aluekeskuksia sekä laajoja maaseutualueita, julkisen liikenteen käytön lisääminen, pyöräilyn edistäminen ja yksityisautoilun vähentäminen ovat välttämättömiä tavoitteita, jotta pystyisimme edelleen hillitsemään alueemme kasvihuonepäästöjä.

Kaavoituksessa periaatteenamme on, että perustamme uusia asuinalueita ja suuntaamme täydennysrakentamista nykyisen kunnallistekniikan ja valmiiden katujen ulottuville. Ihanteellista on, jos palvelut sijaitsevat kävely- tai pyörämatkan päässä tai että uudet asuinalueet ja täydennysrakentamiskohteet sijaitsevat jo toimivien paikallisliikennereittien varrella.

Useina vuosina Lappeenrannassa on kerätty nettikyselyillä asukkaiden mielipiteitä. Näin olemme selvittäneet paitsi uudistus- ja kehittämistarpeita myös sitä, kuinka muutokset ovat onnistuneet ja mitä vielä pitäisi kehittää, jotta paikallisliikenne palvelisi sujuvasti mahdollisimman suurta joukkoa kaupunkilaisia. Saatu palaute ja asukkaiden ideat on otettu uudistuksissamme huomioon mahdollisuuksien rajoissa.

Haluankin korostaa, että paikallisliikenteen käyttäjät ovat parhaita paikallisliikenteen asiantuntijoita.

Näillä sanoilla toivotan teille kaikille mielenkiintoisia ja kehittämiseen innostavia paikallisliikennepäiviä.