Etusivu PalvelutPoikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/1 Linnoitus
Ajankohtaista
10.9.2019 23:00

Poikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/1 Linnoitus

Lappeenrannan Toimitilat Oy hakee Lappeenrannan kaupungin maaomaisuuden hallinnan myöntämällä valtakirjalla MRL 171-174 §:n mukaista lupaa uuden jäterakennuksen rakentamiseksi 1 Linnoituksen kaupunginosan korttelin 13 tontille 2 (405-1-13-2). Osoite on Satamatie 3.

Hakemus ja perustelut
Nykyisin Satamatie 3:ssa paikoitusalueella on jäterakennus (50,93 k-m2), joka ylittää asemakaavassa varatun rakennusoikeuden (20 k-m2) sekä rakennusalan.

Alueelle tarvitaan toinen jäterakennus, joka tulisi veneilijöiden käyttöön. Nykyinen jäterakennus on lisääntyneen ravintolatoiminnan vuoksi käynyt riittämättömäksi kaikille alueella toimijoille. Uudisrakennus rakennetaan nykyisin alueella olevan rakennuksen peilikuvana ja saman kokoisena. Rakennus sijoitetaan alueelle huomioiden siellä olevat verkostot (sähkö, vesi yms.). Muutama pensas siirretään alueella asemapiirustuksessa osoitettuun kohtaan.

Poikkeamisen syynä on rakennusoikeuden ylitys. Nykyinen ylitys on 30,93 k-m2, joten uudisrakentamisen jälkeen ylitystä tulee 81,86 k-m2. Lisäksi alue on asemakaavassa paikoitusaluetta, jolle ei ole merkitty rakennusalaa. Uusi jäterakennus sijoittuu nurmialueelle.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa 28.1.2002 hyväksytty asemakaava, jossa tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y-1). Alueelle saa sijoittaa myös liike- ja palvelutiloja. Rakennuspaikka on merkitty pysäköimispaikaksi (p). Tontin koko on 1538 m2, josta pysäköimispaikka on noin 510 m2, jolla rakennusoikeutta on kaavan mukaan 20 k-m2. Rakennusalaa ei ole pysäköimispaikalle merkitty. Lappeenrannan kaupunginlahden alueelle on vireillä asemakaavan muutos. Suunnittelutyötä ei ole vielä aloitettu.

Asiapaperit ovat nähtävillä 11. – 24.9.2019 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 24.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu