Etusivu PalvelutRantaraitti rakentuu luontoarvot huomioiden – uudet luontotaulut kertovat metsän monimuotoisuudesta
Ajankohtaista
13.9.2018 10:00

Rantaraitti rakentuu luontoarvot huomioiden – uudet luontotaulut kertovat metsän monimuotoisuudesta

Lappeenrannan kaupunki on rakentamassa Pien-Saimaan rantoja seurailevaa kaupunkilaisten ja retkeilijöiden käyttöön tarkoitettua Rantaraittia. Raitin kokonaispituus Pallosta Skinnarilaan on 7 kilometriä. Nyt rakennettu osuus on yhden kilometrin pituinen eli Korkkitehtaan rannan ja Huhtiniemen välinen alue.

Rantaraitin luontotaulut_kuva Hannu Tolonen_467x350.jpgRantaraitin rakentamisessa Huhtiniemen kohdalla on päästy siihen vaiheeseen, että raitin varrelle on asennettu alueen luontoarvoja esitteleviä tauluja. Luontotaulujen suunnittelusta ovat vastanneet Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja, FT Kimmo Saarinen, joka on laatinut taulujen esittelytekstit ja graafikko Heli Pukki, joka on kuvittanut taulut aihepiiriin sopivilla piirroksilla. Tauluja yhdistää toisiinsa seikkaileva liito-orava, joka joutuu luonnon keskellä mitä erilaisimpiin tilanteisiin.

Tauluja on yhteensä 13, joista kolme on alueen metsästä kertovia yleistauluja. Muut taulut kertovat tarkemmin rantaa ympäröivästä puustosta ja kasvillisuudesta. Luontotauluissa tulee esille alueen monimuotoisuus ja sen merkitys hyvinvoinnille, kertoo Saarinen.

− Luonnossa liikkuminen tekee hyvää mielelle ja keholle. Rantaraitin monimuotoinen luonto antaa siihen loistavat puitteet.

Luontoarvot on otettu huomioon rakentamisessa

Rantaraitin reunuksen maisemoinnissa on käytetty luonnonkiveä. Raitin varrella on myös levähdyspaikkoja pöytineen ja penkkeineen. Lisäksi Korkkitehtaan rantaan on tehty pieni liikuntapaikka yhteistyössä Lions Club Lappeenranta-Saimaa r.y:n kanssa.

Rantaraitti_kuva Lappeenrannan kaupunki_350x350.jpgKorkkitehtaan rannasta länteen päin, nyt rakennetulla osuudella on merkittäviä luontoarvoja. Raitin linjaus ja rakentaminen on tehty näiden arvojen ehdoilla, kertoo kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen.

− On tärkeää, että aluetta rakentanut porukka on ollut motivoitunutta ottamaan luontoarvot huomioon.

Alueella on reheviä lehtolaikkuja ja lähteiden sekä tihkupintojen lähiympäristöjä. Lähteet ovat vesilailla suojeltuja. Alueella on myös liito-orava, valkoselkä- ja pikkutikka, kuhankeittäjä sekä lepakkolajeja.

Rantaraitin rakentaminen jatkuu tänä syksynä vielä hetken. Parin viimeisen taulun asennus odottaa lähde- ja pallekivikkoalueen ylittävän sillan valmistumista. Sillan tulisi olla valmis 2-3 viikon kuluessa. Silta mahdollistaa pyöräilyn ja on esteetön pyörätuolille ja rollaattorille, kuten koko raittikin. Lisäksi syksyn aikana raitille tulee vielä valaistus.

Lisätietoja:

kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen
p. 0400 856 066, hannu.tolonen(at)lappeenranta.fi

Ympäristötarkastaja Jarmo Karhula
p. 040 571 8032, jarmo.karhula(at)lappeenranta.fi

Rantaraitti taulualue_655x321.jpg

Kuva 1: Rantaraitin luontotaulu, kuva Hannu Tolonen
Kuva 2: Rantaraittia, kuva Lappeenrannan kaupunki