Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäLehdistötiedotteetSammontalohankkeessa päästään toteutussuunnitteluvaiheeseen vuonna 2021
Valitse taso
Lehdistötiedotteet
13.11.2020 14.30

Sammontalohankkeessa päästään toteutussuunnitteluvaiheeseen vuonna 2021

Lähtökohtaisesti Sammontaloon tuleva koulu ei tarvitse väistötiloja, sillä tavoitteena on, että nykyistä Sammonlahden koulua ja muita sen toimipisteitä käytetään rakentamisen ajan. Päiväkoti on tarkoitus purkaa ennen rakennustyön käynnistämistä vuonna 2022 ja päiväkotipaikat pyritään siirtämään alueen muihin päiväkoteihin.

Sammontalon hankesuunnitelma on valmis.
Toimitilajohtaja Katri Tolvanen kertoo, että suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä Haahtela-Yhtiöt Oy:n ja tulevien käyttäjien kanssa.

– Sammontalo tulee palvelemaan alueen varhaiskasvatusta, perusopetuksen yhtenäiskoulua, kirjastoa, nuorisotoimea, oppilashuoltoa, neuvolaa ja liikuntapalveluja, Tolvanen listaa.
– Tavoitteena on, että toiminnat voidaan järjestää taloudellisesti ja laadukkaasti, ja että tilat tulevat olemaan tarkoituksenmukaisia, terveellisiä ja turvallisia, hän jatkaa.
– Lisäksi tulee huomioida mahdollisuudet parantaa Sammonlahden alueen identiteettiä sekä Lappeenrannan kaupungin tavoitteet vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia.

Käyttäjät mukana suunnittelussa

Käyttäjät ovat osallistuneet Sammontalon suunnitteluun alusta alkaen. Sen jälkeen, kun ensimmäinen hankesuunnitelmaluonnos oli valmis, kohteesta järjestettiin vuosina 2018–2019 kaksivaiheinen arkkitehtikilpailu.

– Käyttäjät ottivat osaa hankkeen valmisteluun jo vuonna 2017, ja käyttäjillä sekä kuntalaisilla oli edelleen mahdollisuus ottaa kantaa arkkitehtuurikilpailuun saatuihin ehdotuksiin, Tolvanen kertoo.

Vuonna 2019 muuttuneet väestöennusteet johtivat tarpeeseen arvioida rakennuksen kokoa uudelleen. Kaupunginvaltuusto päätti pienentää Sammontalon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tiloja lapsimääräennusteen mukaisesti.

– Vuonna 2024 oppilaita ennustetaan olevan 890 ja väestöennusteen mukaan oppilasmäärä vähenee vuosittain noin 40:llä, sanoo puolestaan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg.
– Perusopetuksen mitoitusvuonna pidetään vuotta 2034, jolloin oppilasmäärä on 640.

Nyt valmistunut hankesuunnitelma on päivitetty kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Myös siirtymävaiheen tilajärjestelyjä on ennakoitu. Näyttää siltä, että myös käyttöönottovaiheessa kaikki Sammonlahden koulun eri toimipisteiden oppilaat mahtuvat Sammontaloon eikä oppilasaluemuutoksia tarvita. Tämä on mahdollista siten, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteiset joustotilat ovat aluksi koulun käytössä ja tarvittaessa lisätiloina hyödynnetään Sammontorin vapautuvia tiloja.

Talous-, laatu- ja ympäristötavoitteiden lisäksi hankesuunnitelmaan otettiin mukaan tärkeinä teemoina muun muassa vuorovaikutus ja osallistaminen, jotka edellyttävät ajantasaista viestintää eri kanavilla kuten nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa hankkeen edetessä. Viestinnän tavoitteena on lisätä tietoisuutta Sammontalon etenemisestä ja edelleen yhdessä osallistamisen kanssa vahvistaa myös Sammonlahden identiteettiä ja asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Toteutusvaihe alkaa vuonna 2021

Sammontalo rakennetaan Sammonlahden keskuksen eteläpuolelle nykyisen Sammonlahden koulun ja liikuntahallin alueelle. Hankkeen toteuttaminen edellyttää myös alueen asemakaavan, kiinteistöjaon, liikenneverkon ja kunnallistekniikan kehittämistä. Asemakaavan muuttaminen sisältyy vuosien 2020–2022 kaavoitusohjelmaan ja on vireillä. Sammontalon tilaohjelma on laajuudeltaan 11 028 net-m².

Tavoitteena on ottaa Sammontalo käyttöön syksyllä 2024.

Eteneminen:
Hankesuunnitelma esiteltiin 10.11.2020 Toimitilatoimikunnalle, joka on toiminut hankkeen ohjausryhmänä syksyn 2020 ajan. Seuraavaksi hankesuunnitelma käsitellään Lasten ja nuorten lautakunnassa 17.11.2020 ja Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 18.11.2020. Lappeenrannan toimitilat Oy:n hallituksessa Sammontalon hankesuunnitelma on 26.11.2020, minkä jälkeen se viedään kaupunkikehityslautakuntaan hyväksyttäväksi 9.12.2020.

Lisätiedot:
Toimitilajohtaja Katri Tolvanen, Lappeenrannan toimitilat Oy
puh. 040 5743 630
katri.tolvanen(at)lappeenranta.fi

Toimialajohtaja Tuija Willberg, Lappeenrannan kaupunki, Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
puh. 040 070 5875
tuija.willberg(at)lappeenranta.fi