Etusivu PalvelutSisäliikuntahallin viemät puut kompensoidaan toisaalla
Ajankohtaista
12.1.2021 10.53

Sisäliikuntahallin viemät puut kompensoidaan toisaalla

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti lokakuun lopussa, että uusi sisäliikuntahalli rakennetaan Armilan kaupunginosaan ammattikoulun kentän viereen. Nyt päätettyyn sijaintiin päädyttiin useiden tutkittujen sijaintivaihtoehtojen jälkeen. Myös lausuntonsa antaneet lautakunnat olivat sijaintipaikan suhteen yksimielisiä. Hallin tieltä hieman siirtyvän jalkapallokentän päädyn alueelta kaadettaville puille etsitään kompensaatiokohteita.

Amis, ammattiopisto ja uimahalli-urheilutalo nyt 446x297.jpgSisäliikuntahallin sijainti Amiksen lämmitettävän jalkapallokentän vieressä, mahdollisimman lähellä kaupungin keskustaa ja suurinta koulukeskittymää, on monella tapaa optimaalinen. Sen puolesta puhuvat myös seurojen lausunnot monia synergiaetuja tarjoavasta sijaintipaikasta lämmitettävän jalkapallokentän vieressä. Huolta on aiheuttanut se, että hankkeen seurauksena kentän vieressä olevasta arboretumista joudutaan poistamaan jonkin verran puita.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola pitää hyvänä, että kaupunkilaiset ovat huomanneet kestävän kehityksen ja viheralueet, joita Lappeenrantaan on tullut runsaasti viime vuosina.

– Sen takia on ymmärrettävää, että lappeenrantalaiset ovat huolissaan siitä, säilyvätkö esimerkiksi vuosikymmenien aikana rakennettu arboretum tai teiden ja aukioiden puut paikoillaan, kun kaupunkia rakennetaan ja kehitetään kokonaisuus huomioiden, Kakkola sanoo.

– Kaupunki on ottanut hyvin selkeän strategisen linjan vihreyden puolesta ja siten luonto ja sen suojelu ovat mukana kaikessa toiminnassa, hän rauhoittelee.

Arboretumin puita pyritään kompensoimaan

Suunnittelun tässä vaiheessa ei vielä voida sanoa tarkasti, minkä kokoinen sisäliikuntahallista tulee. Kooltaan se kuitenkin tulee olemaan vähintään noin 60 x 98 metriä.

– Tarkempi suunnittelu ja tilamitoitus on vasta käynnistetty, kuten myös markkinavuoropuhelu potentiaalisten hallin toteuttajatahojen kanssa, Lappeenrannan Toimitilat Oy:n projektijohtaja Ilkka Oksman kertoo.

– Hallia ei voi kasvattaa määrättömästi rahoituksen, eikä tontin rajallisen koonkaan takia.

Sisäliikuntahalli ammattikoulun kentän vieressä 443x296.jpgHalli ja jalkapallokenttä sijoitetaan mahdollisimman lähelle toisiaan, jotta arboretumin aluetta tarvitaan mahdollisimman vähän. Lasten liikennekaupunki säilyy ennallaan ja muita muutoksia arboretumiin ei tule.

– Hallin sijaintipaikkana tutkittiin Harapaisen, Ratsumestarin, Juvakan, Kirkkoherranlahden ja Kimpisen alanurmikenttä, poistuvan paloaseman tontti, Kisapuisto ja Opintien alue, Oksman luettelee.

– Vaihtoehdoista luovuttiin joko tontin pienuuden tai sijainnin takia, tai koska niissä eivät täyttyneet muut asetetut vaatimukset.

Alustavien luonnosten mukaan jalkapallokentän siirtyminen idemmäksi veisi karkeasti noin 0,6 hehtaaria arboretumista.

– Aluevaraukset tarkentuvat, kun varsinainen suunnittelu alkaa, sanoo asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori Lappeenrannan kaupungilta.

– Maankäytön suunnittelu on aina kokonaisuus ja näitä asioita pitää pystyä yhteensovittamaan, hän jatkaa.

Sisäliikuntahallin hankkeen edetessä on esitetty, että otettaisiin käyttöön kompensaatiomenettely, jonka avulla arboretumiin kohdistuvia vaikutuksia hyvitettäisiin. Näin arboretumin menetettävän viheralueen osan hyvittämisessä voitaisiin hyödyntää ekologisen kompensaation periaatteita. Ympäristöministeriön tavoitteiden mukaan ekologista kompensaatiota kehitetään osana luonnonsuojelulainsäädännön uudistamista.

Arboretumin osalta kompensaatio voisi olla esimerkiksi luonnonsuojelualueen perustaminen kaupungin maalle tai maankäytön muuttamista tai vahvistamista muualla kaupungissa siten, että se turvaa viheralueen käytön. Konkreettinen kompensaatio voidaan määritellä sitten, kun asemakaavoitusvaiheessa hankkeen vaikutusten arvioinnit on tehty.

– Arboretumin osalta on tarpeen laatia vaikutusten arvioinnit mm. puistoympäristön, kaupunkikuvan ja luontoarvojen näkökulmasta, Veijovuori sanoo.

Viheralueita kehitetään koko ajan

Arboretumkokonaisuuden kehittämistä jatketaan myös tulevaisuudessa, vaikka sen osaa nyt esitetäänkin muuhun käyttöön.

– Ympäristösuunnittelun ja -rakentamisen pitkäaikaisena tavoitteena on ollut lähes vuosittain panostaa arboretumin alueeseen ja tukea sen merkittäviä luonto- ja virkistysarvoja, sanoo kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen.

– Näin nostetaan arboretumin arvoa entisestään ja alue säilyy virkistysalueena jatkossakin.

Kaupungin yleisten alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa tullaan jatkossa korostamaan entistä enemmän sitä, ettei puita kaadeta ilman hyviä perusteluja. Tämä edellyttää, että viherympäristösuunnittelija on vahvasti mukana heti suunnitteluprosessien alkumetreillä.

– Tavoitteena olisi myös laatia Lappeenrannalle oma kaupunkipuulinjaus, joka nostaisi esiin kaupunkipuiden merkityksen ja syyt miksi puita suojellaan, Ratilainen sanoo.

– Tämän lisäksi puulinjaus toimisi suunnittelua ohjaavana dokumenttina.

Ympäristösuunnittelun ja -rakentamisen töissä keskitytään muun muassa olemassa olevien puistojen kunnostuksiin, ulkoilureittien parantamiseen ja viheralueiden hoitosuunnitelmien laatimiseen. Keskusta-alueella on nyt toistakymmentä puistoa ja keskustassa ja rannoilla on kaiken kaikkiaan yli 10 000 lehmusta.

Asukkaiden osallistaminen ja vuorovaikutus on tärkeässä osassa, kun yhteisiä alueita kehitetään.

– Tulevana vuonna otammekin käyttöön lisää tapoja, joilla kuullaan asukkaita suunnitteluprosessien aikana, Ratilainen kertoo.  

Kaavoituksen edetessä kokonaisuutta tutkitaan ja monet asiat tarkempine aluevarauksineen, luontoselvityksineen, kuulemisineen, kaupunkikuvallisine asioineen ja kaikkine asiaan kuuluvien selvityksineen käydään läpi.

– Kaava etenee sitten normaalia rataansa lopulta valtuustoon, jossa päätökset tehdään, sanoo elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi.

– Kompensaatiomallista taikka kompensaatiotavasta päätetään samalla kun asemakaavastakin päätetään.

Kuvateksti: Sisäliikuntahalli on oikeassa mittakaavassa, kooltaan noin 60 x 98 m (ilmakuva). Jalkapallokenttä on hieman suurempi.

Lisätiedot:

Toimialajohtaja Pasi Leimi, Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimiala, puh, 040 740 1643, pasi.leimi(at)lappeenranta.fi

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori, Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys/ Kaupunkisuunnittelu, p. 040 660 5662, matti.veijovuori(at)lappeenranta.fi

Projektijohtaja Ilkka Oksman, Lappeenrannan toimitilat Oy, Liikuntapaikkarakentaminen
puh. 0400753504, ilkka.oksman(at)lappeenranta.fi

Kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen, Lappeenrannan kaupunki
puh. 040 653 0935, laura.ratilainen(at)lappeenranta.fi