Etusivu PalvelutSuunnittelutarveratkaisuhakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/476 Ruohiala
Ajankohtaista
10.9.2019 23:00

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/476 Ruohiala

Yksityishenkilö hakee MRL 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua uuden pientalon rakentamiseen vuokra-alalle 476 Ruohialan kylän tilasta Päivänsäde RN:o 2:85 (405-476-2-85). Tilan pinta-ala on 11,5 ha.

Hakemus ja perustelut
Tilasta Päivänsäde RN:o 2:85 vuokrataan 5000 m2 kokoinen määräala, jolle rakennetaan pientalo kooltaan 88 k-m2. Jätevesiselvitys on toimitettu ja jätevedet käsitellään paikalla. Talousvesi otetaan porakaivosta.

Kaavallinen tilanne
Etelä-Karjalan maakuntakaavassa (vahv. YM 21.12.2011) rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueen rakentamista ohjaa Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestys (kv. hyv. 29.8.2016). Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Lappeenrannan kaupunki on aloittanut pienvesien ranta-alueille maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan laadinnan. Kaavatyö on alkanut suunnittelualueen määrittämisellä ja selvitysten tekemisellä.

Asiapaperit ovat nähtävillä 11. – 24.9.2019 Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 24.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu