Etusivu PalvelutSuunnittelutarveratkaisun vireilläolosta ilmoittaminen/500 Yllikkälä
Ajankohtaista
12.2.2020 17.00

Suunnittelutarveratkaisun vireilläolosta ilmoittaminen/500 Yllikkälä

Neoen Storage Finland 1 Oy hakee MRL 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua kojeisto- ja valvomokontin sekä energiavarastokonttien rakentamiseen 500 Yllikkälän kylän tilalle Yllikkälän muuntoasema RN:o 2:17 (405-500-2-17). Tilan pinta-ala on noin 39 ha. Rakennuspaikka sijaitsee Valtatie 6:n etelä- ja muuntoaseman koillispuolella.

Hakemus ja perustelut
Lupaa haettiin ensi vaiheessa yhden 30 krs-m2:n suuruisen kojeisto- ja valvomokontin sekä seitsemän 54 krs-m2:n suuruisen energiavarastokontin rakentamiseen Yllikkälän muuntoaseman yhteyteen. Tämän hakemuksen mukaisesti kuulutettiin vireille tulosta 17. – 31.1.2020.
Suunnitelma on kuitenkin lupaprosessin aikana muuttunut ja 11.2.2020 täydennetyn hakemuksen mukaisesti haetaan yhden 45 krs-m2:n suuruisen kojeisto- ja valvomokontin sekä kymmenen (10) 51 krs-m2:n suuruisen energiavarastokontin rakentamiseen Yllikkälän muuntoaseman yhteyteen vuokratulle määräalalle, jonka koko on noin 0,6874 ha.
Järjestelmän akustot on sijoitettu energiavarastokontteihin. Kojeisto- ja valvomokontti sisältää perinteiset sähköasemarakennuksen toiminnot, kuten katkaisijat
ja ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä yhteyden päämuuntajaan. Asema yhdistetään viereiseen Fingridin sähköasemaan maakaapelilla. Kontit sekä muuntaja
tullaan sijoittamaan aidatulle alueelle. Alueelle pääsy vaatii soveltuvan pätevyyden/koulutuksen esim. huoltohenkilöstö. Asemaa tullaan käyttämään ns.
reserviasemana, jota voidaan hyödyntää mm. taajuusohjattuna käyttö- ja häiriöreservinä.
Rakentaminen on yleiskaavan mukaista ja rakentamisesta ei synny merkittäviä ympäristövaikutuksia tai rajoitteita ympäröivälle maankäytölle.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa Keskustaajaman osayleiskaava 2030 läntinen osa-alue. Osayleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu energiahuollon alueelle (merkintä EN). Osayleiskaava on oikeusvaikutteinen.

Asiapaperit ovat nähtävillä 13. – 26.2.2020 Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 26.2.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen p. 040 650 3340.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu