Etusivu PalvelutTullitie 7 asemakaavan ja tonttijaon muutosluonnos nähtävänä ennakkokuulemista varten
Ajankohtaista
30.11.2019 5.00

Tullitie 7 asemakaavan ja tonttijaon muutosluonnos nähtävänä ennakkokuulemista varten

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Reijolan kaupunginosan korttelin 7 tontille 3. Suunnittelualue sijaitsee kaupungin ydinkeskusta 1,5 km kaakkoon Tullitien varrella. Suunnittelun tavoitteena kehittää Lappeenrannan asemanseudun läheistä aluetta monipuolisena työpaikka- ja tuotantotoiminnan alueena.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 2.12.2019 – 6.1.2020 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 6.1.2020 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Asemakaavasta antavat lisätietoja kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Lappeenrannassa 29.11.2019

ELINVOIMAN JA KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA