Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViestintäPuheetValtatie 6 Taavetti-Lappeenranta-hankkeen valmistumisen juhlatilaisuus 12.10.2017, Juhlapuheenvuoro, Lappeenrannan kaupunki, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Palvelut
Valitse taso
Puheita
12.10.2017 11.00

Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta-hankkeen valmistumisen juhlatilaisuus 12.10.2017, Juhlapuheenvuoro, Lappeenrannan kaupunki, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva

Arvoisat
liikenne- ja viestintävaliokunnan edustaja, kansanedustaja Jukka Kopra,
ja liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen


Arvoisat
maakunnan, Luumäen kunnan, rakentajien ja seudun asukkaiden edustajat sekä muut läsnäolijat

Lämpimät onnittelut ja kiitokset kaikille, jotka olette olleet myötävaikuttamassa ja toteuttamassa Valtatie kuuden perusparannusta Taavetin ja Lappeenrannan välillä.


Lappeenrannan kohdalla perusparannus koskee seitsemän kilomerin tieosuutta, mutta kaikkiaan valtatie kuusi halkoo maisemiamme 50 kilometrin matkalta.

Kaupunkimme valtaväylän uudistamisen merkitystä ei kuitenkaan voi arvioida kilometreissä. Ovathan hankkeen vaikutukset elinkeinoelämälle, työllisyydelle, työmatkaliikenteelle ja maakunnan sisäiselle liikenteelle huomattavat.

Lappeenrannassa valtatien perusparannus ramppeineen on tukenut hyvin maakuntakaavan mukaista yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja luo edellytyksiä liikenteen entistä paremmalle sujumiselle.

Tiellä liikkujien kannalta liikenneturvallisuuden parantuminen on ensiarvoista. Liikenneturvallisuuden voitto on perusparannuksen kylkiäisenä saatu hitaan liikenteen rinnakkaistieosuus, joka samalla monipuolistaa kevyen liikenteen reitistöä vuoden 2015 pyöräilykaupungiksi nimetyssä Lappeenrannassa ja laajemminkin maakunnassamme.

Kaupungin entistä paremman saavutettavuuden ansiosta hankkeen hyödyt näkyvät ennen pitkää myös matkailun lisääntymisenä.

Suomen kaakkoisrajalla sijaitseva Lappeenranta on kautta historiansa ollut kohtauspaikka ja siksi riippuvainen kulkuyhteyksistä kaikkiin ilmansuuntiin. Valtatie kuusi ja Karjalan rata kulkevat nyt valmistuneen perusparannuksen jälkeen entistäkin lähempänä toisiaan.

Lappeenrannan aluetta halkoo Pietarinkin rata, ja toiveenamme on edistää venäläisten matkailua kaupungissamme myös rautateitse.

Ennakkoluulottomasti ja määrätietoisesti teemme töitä kansainvälisten reittilentoyhteyksien avaamiseksi. Ilmasilta Lappeenrannasta Keski-Eurooppaan ja sieltä edelleen Aasiaan ja muualle maailmaan palvelisi koko kaakkoista Suomea sekä Suomen lähialueita Venäjän puolella.

Samaan tahtiin kulkuyhteyksien kehittämisen rinnalla edistämme ja monipuolistamme matkailupalvelujamme ja markkinointiamme. Esimerkiksi pitkäjänteisessä ja useita kuntia yhdistävässä Saimaan Geoparkia valmistelevassa hankkeessa luomme kansainvälisiä verkostoja ja parannamme monin tavoin matkailukohteidemme palvelutasoa.

Voimaa purjeisiimme puhallamme muun muassa Saimaan alueen yhteismarkkinoinnilla.

Hyvät kuulijat

Luumäen ja Imatran välisen raideliikenteen parantaminen ja tehostaminen on kuluvan vuosikymmenen lopulla valtion suurimpia liikennehankkeita. Vaikka näyttääkin siltä, ettei rahoitus riitä kaksoisraiteen toteuttamiseen koko välille, olemme Lappeenrannassa tyytyväisiä siitä, että kantavuutta ja rakenteita parannetaan rataosuuden koko matkalta.

Toivomme Lappeenrannassa kuitenkin, että ennen pitkää kaksoisraiteen rakentaminen koko rataosuudelle toteutuisi. Toiveissamme on myös Luumäen kolmioraide, joka palvelisi henkilö- ja tavaraliikennettä sekä Venäjä-yhteyksiä itäisen Suomen alueella. Lappeenrannan näkökulmasta kaupungin keskustan saavutettavuus paranisi kolmioraiteen ansiosta.

Haluan korostaa, että valtatien tai rataverkoston perusparannushanke on Lappeenrannan kaltaisessa yliopistokaupungissa paljon enemmän kuin liikenneyhteyksiä edistävä suururakka.

Olen vakuuttunut, että Lappeenrannan teknillisen yliopiston myötävaikutuksella yrityksemme olisivat valmiita kehittämään liikenneväylien varsille uudentyyppisiä ratkaisuja, joihin mahdollisesti yhdistettäisiin aurinkoenergian tuotantoa.

Myös uusiomateriaalien käyttö kiviaineksen sijasta on kokeilemisen arvoista. Ja varmasti muitakin keksintöjä on odottamassa keksijäänsä ja sopivaa toteuttamisaikaa.

Toivonkin, että yliopistovetoista, paikallista asiantuntemustamme käytettäisiin entistä enemmän hyödyksi jatkossa.

Arvoisat läsnäolijat

Valtateiden linjaukset kylien ja kaupunkien kohdalla ovat usein varsin haasteellisia. Itäisen Suomen valtaväylänä kuutostie on vuosikymmenten aikana ja satojen kilometriensä matkalla herättänyt keskustelua ja tunteenpurkauksia tienvarren yhteisöissä ja jättänyt monenlaisia muistoja yksittäisten ihmisten mieliin.

Salpausselän harjulla raskaan liikenteen kulkeminen asutuksen keskellä ja pohjavesialueiden päällä on aiheuttanut lisähuolta niin päättäjille kuin asukkaillekin.

Seudun asukkaat ovat paikallisten päättäjien rinnalla erinomaisen määrätietoisesti edistäneet Valtatie kuuden perusparannuksen toteuttamista. Tänään voimme yhdessä ylpeinä todeta, että kyllä kannatti.