Etusivu PalvelutVarhaiskasvatukseen ja leikkikerhoihin hakeminen, yksityisen perhepäivähoitajan ilmoitusvelvollisuus ja lasten hoitotuet
Ajankohtaista
12.2.2020 14.00

Varhaiskasvatukseen ja leikkikerhoihin hakeminen, yksityisen perhepäivähoitajan ilmoitusvelvollisuus ja lasten hoitotuet

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kuukautta ennen kuin sitä tarvitaan. Hakemus 3.8.2020 alkavalle toimintakaudelle tulee tehdä viimeistään 22.3.2020. Tällöin on haettava paikkaa uusille lapsille ja niille nyt varhaiskasvatuksessa oleville, joiden hoitopaikkapäätös päättyy 31.7.2020 tai aikaisemmin.

Yksityisiin päiväkoteihin (kristillinen päiväkoti Omenapuu, Steinerpäiväkoti Tontuntupa, Tirikan päiväkoti, Pilke Kuutti, Pilke Norppa, Touhula Lappeenrannan kampus ja Touhula Tirilä) voi hakea palveluseteliä. Lisätietoja on saatavilla verkkosivulta.

Leikkikerhoihin hakeminen

Hakuaika leikkikerhoon on 24.2. - 22.3.2020.

Leikkikerhoryhmät toimivat kaudella 2020 - 2021 seuraavasti:

Kesämäen päiväkoti: ma-to klo 13 -16
Lappeen päiväkoti: ma-to klo 12.30 - 15.30
Lauritsalan päiväkoti: ma-to klo 9 - 11.30 ja klo 12.30 - 15.30
Sammontalon päiväkoti: ma-to klo 9 - 12
Voisalmen päiväkoti: ma-to klo 9 - 12

Kerhoryhmä perustetaan, mikäli ryhmään hakee vähintään 13 lasta.

Hakemukset varhaiskasvatukseen ja leikkikerhoihin tehdään sähköisesti varhaiskasvatuksen verkkoasiointilinkin kautta verkkosivulla. Lisätietoja hakemisesta saa päiväkotien johtajilta, perhepäivähoidon ohjaajilta ja ostopalveluohjaajalta.

Perheellä on mahdollisuus saada päätös sähköisesti Lappeenrannan kaupungin verkkopalvelun kautta, mikäli perhe hakiessaan antaa suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja että sähköpostiosoite on annettu hakemuksessa. Verkkopalvelun valinneille päätös on luettavissa välittömästi päätöksenteon jälkeen. Muussa tapauksessa päätökset postitetaan huoltajille 30.4.2020.

Yksityisen perhepäivähoitajan ilmoitusvelvolllisuus

Yksityisen palveluntuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa perhepäivähoidossa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista varhaiskasvatuksesta vastaavalle varhaiskasvatuslain (540/2018) 50 §:ssä tarkoitetulle kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Lappeenrannassa tämä ilmoitus tehdään perhepäivähoidon ohjaajalle. Yhteystiedot löytyvät Lappeenrannan kaupungin verkkosivulta

Samalla on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504 / 2002). Otteen voi tilata osoitteesta www.suomi.fi.

Lasten hoitotuet

Lappeenrannan kaupunki maksaa Kelan kautta lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea kunnallisen varhaiskasvatuksen ja yksityisten päiväkotien palvelusetelin vaihtoehtona. Tarkempia tietoja saa Kelasta ja Kelan verkkosivulta.

Kaupunki maksaa myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kela maksaa kuntalisän suoraan hoitajalle yksityisen hoidon tuen yhteydessä (veronalaista tuloa hoitajalle). Kuntalisä maksetaan jokaisesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta tukea saavasta lapsesta Kelan ohjeistojen mukaisesti ilman erillistä hakemusta. Lisätietoja saa Kelalta.