Etusivu PalvelutVipinää ja kipinää -hankkeen uusi varhaiskasvatuksen fysioterapeutti Emilia Ketvell on aloittanut työssään
Ajankohtaista
16.9.2020 13.30

Vipinää ja kipinää -hankkeen uusi varhaiskasvatuksen fysioterapeutti Emilia Ketvell on aloittanut työssään

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen Vipinää ja kipinää -perheliikuntahankkeen tarkoituksena on lisätä lasten ja perheiden fyysistä aktiivisuutta ja tietoisuutta fyysisen aktiivisuuden merkityksestä lasten kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Hankkeen liikuntakoordinaattorina toimii Jenna Backman (kuvassa oikealla) , ja nyt uutta osaamista hankkeeseen tuo myös varhaiskasvatuksen fysioterapeutti Emilia Ketvell (kuvassa vasemmalla).

Emilia_Ketvell_ja_Jenna_Backman_kuvaaja_Minttu_Kokko 404x272.jpgKäytännössä hanke tarjoaa kaupunkilaisille erilaisia liikuntatapahtumia, lajikokeiluja sekä -kerhoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi hanke edistää liikunnallista toimintakulttuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä järjestämällä koulutuksia ja kehittämällä verkostotoimintaa.

– Haluamme edistää liikunnallista toimintakulttuuria esimerkiksi päiväkodeissa, sillä tutkitusti lapsen tulisi liikkua noin kolme tuntia päivässä, ja siitä kahden kolmasosan pitäisi tapahtua varhaiskasvatuspäivän aikana, Backman kertoo.

Riittävä määrä liikuntaa on lapselle tärkeää, sillä jos liiketoistoja ei tule tehtyä tarpeeksi, voi motoristen taitojen oppiminen jäädä vajaaksi, kertoo Ketvell.

– Puutteet motoristen taitojen kehityksessä voivat lapsen kasvaessa näkyä esimerkiksi oppimiseen, tarkkaavaisuuteen ja lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvinä ongelmina.

Ketvellin tehtävänä hankkeessa on kehittää lasten motoristen taitojen kehittymistä tukevaa fysioterapian toimintamallia varhaiskasvatukseen yhteistyössä kasvattajien ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

Backman ja Ketvell korostavat liikunnallisen elämäntavan tärkeyttä varhaislapsuudessa.

– Hankkeen tarkoituksena on kehittää päiväkotipäivän aikaista toimintaa tukemaan lapsen liikunnallista ja motorista kehitystä ja kasvua mahdollisimman hyvin. Myös kotona tapahtuva arkiaktiivisuus on tärkeässä roolissa.

Konkreettisesti kaksikon toiminta näkyy Lappeenrannan arjessa matalan kynnyksen perheliikuntamahdollisuuksien muodossa.

– Toivottavasti se näkyy myös tulevaisuudessa niin, että meillä on fyysisesti aktiivisempia ihmisiä, jotka ovat omaksuneet liikunnallisen elämäntavan jo lapsena, Ketvell sanoo.


Lue lisää Vipinää ja kipinää -hankkeesta ja tutustu hankkeen tuleviin tapahtumiin: https://peda.net/lappeenranta/varhaiskasvatus/vjkp

Seuraa Facebookissa: https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/Vipin%C3%A4%C3%A4-ja-kipin%C3%A4%C3%A4-374123173441770/


Lisätietoja:

Emilia Ketvell
emilia.ketvell@edu.lappeenranta.fi
puh. 040 656 0405


Lappeenranta on Unicefin lapsiystävällinen kunta

Lappeenranta on saanut Unicefin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2019 seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Lapsiystävällisyydellä tarkoitetaan lapsen oikeuksien toteutumista kunnan palveluissa. Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet ovat syrjimättömyys, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemysten kunnioittaminen.
Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisina kunnan asukkaina ja heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Lapsiystävällisessä kunnassa panostetaan palveluiden kehittämiseen lapsiystävällisesti. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus periaatteen mukaisesti Lappeenranta tukee lasten harrastus- ja liikkumismahdollisuuksia muun muassa jakamalla vähävaraisille lapsille harrastusavustuksia sekä tuottamalla maksuttomia tai edullisia, matalankynnyksen perheliikuntatapahtumia.

Lue lisää: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunkimme/Lapsiystavallinen-kunta