Etusivu PalvelutVoisalmen ranta-alueen asemakaavan muutos ja tonttijako nähtävänä ennakkokuulemista varten
Ajankohtaista
7.2.2020 18.00

Voisalmen ranta-alueen asemakaavan muutos ja tonttijako nähtävänä ennakkokuulemista varten

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Voisalmen kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu idässä Niittyvillantiehen ja lännessä Saimaaseen. Etelässä ja pohjoisessa alue rajoittuu puisto- ja lähivirkistysalueisiin. Suunnittelun tarkoituksena on muodostaa jo rakennetuille ranta-alueen asuinkiinteistöille tontit sekä säilyttää alueen pientalomiljöön erityispiirteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 10.2.–2.3.2020 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internetsivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 2.3.2020 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Asemakaavasta antavat lisätietoja kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Lappeenrannassa 8.2.2020
ELINVOIMAN JA KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA