Etusivu PalvelutYksin tai yhdessä turvallisesti kotona - vanhusneuvoston syysseminaari to 21.11.
Ajankohtaista
15.11.2019 13.19

Yksin tai yhdessä turvallisesti kotona - vanhusneuvoston syysseminaari to 21.11.

Lappeenrannan vanhusneuvosto järjestää seminaarin aiheesta Yksin tai yhdessä turvallisesti kotona.

Tilaisuus pidetään Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa, Villimiehenkatu 1, torstaina 21.11.2019 klo 12:00 – 14:30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuuden alkuun tarjotaan kahvit 70 ensimmäiselle.
Seminaarin avaussanat kertoo vanhusneuvoston puheenjohtaja Harri Aartelo.

Yksin tai yhdessä turvallisesti kotona. Kuva Pixabay.jpgMiten turvataan ikääntyneiden kotona asuminen?

Vesa Kultanen, Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttaja, alustaa omassa puheenvuorossaan miten on rakennettu kotona asumisen riskejä ennalta ehkäisevää yhteistoimintamallia. Malli perustuu asumisen turvallisuutta tuottavien toimijoiden verkostomaiseen yhteiskehittämiseen. Verkoston osapuolina ovat Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Saimaan ammattikorkeakoulu.

Tuotettua tietoa hyödynnetään entistä tehokkaampien, monitoimijayhteistyöhön perustuvien riskien ennaltaehkäisymenetelmien kehittämiseen. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää kodin syttymiä, tapaturmia ja sähkön jakeluhäiriöistä aiheutuneita vaaratilanteita ja lisätä turvallisuutta yhteiskunnassa. Seminaarissa on mahdollisuus tehdä kotona asumisen turvallisuustesti täyttämällä paperinen lomake.

Kotona asumista tukeva teknologia ja asiointipalvelu on puolestaan aiheena Eksoten kehityspäällikkö Katja Rääpysjärven alustuksessa. Hän kuvaa kuinka nykyaikaista tekniikkaa hyödynnetään ihmisen toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Arjen apuvälineinä seminaarissa esitellään muun muassa paikantava GPS -turvaranneke, turvapuhelin, älykäs ovivahti ja älykäs lääkeannostelija sekä etäkäynnit.

Yksinäisyys kotona?

Tavoitteena on asua kotona mahdollisimman pitkään ja turvallisesti. Mutta jos asut yksin niin miten se vaikuttaa ihmiseen ja etenkin ikääntyneeseen? Ikääntyneiden yksinäisyys on Suomessa hyvin yleistä. 75 vuotta täyttäneistä siitä kärsii yli kolmannes. Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä sekä alentavan muistia. Yksinäisyys voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon.

Yksinäisyys on henkilökohtainen kokemus ja siksi sitä on vaikea määritellä. Se koetaan yleensä ahdistavana ja epämiellyttävänä, ei toivottuna olotilana. Itsensä voi tuntea yksinäiseksi, vaikka ympärillä olisi sukua ja ystäviä. Toisaalta vailla seuraa oleva, sosiaalisesti eristäytynyt ihminen ei välttämättä koe tätä tunnetta.

Seminaarin viimeisen alustuksen pitää Matti J. Kuronen, rovasti, perheneuvoja ja kirjailija. Hän puhuu aiheesta Ikääntyneen yksinäisyys - itsensä viereen saa köllähtää.

Vuoden Willein Vanhus -tunnustuksen jako

Lappeenrannan kaupungin vanhusneuvosto järjestää ensimmäisen kerran vuoden Willein Vanhus -valinnan. Lappeenrantalalaiset ovat saaneet tehdä esityksiä, kuka olisi Lappeenrannan 2019 Willein Vanhus. Vanhusneuvoston syysseminaarin päättää juhlallisesti vuoden Willen Vanhus -tunnustuksen jako.

Lisätietoja:

Harri Aartelo, vanhusneuvoston puheenjohtaja, Lappeenrannan kaupunki, puh. 0500 796 427
Pia Pulliainen, asukasyhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki, puh 040 5494 740, pia.haakana@lappeenranta.fi
Lappeenrannan vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on yhteistyöelin, jonka kautta saadaan ikääntyneiden asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialueisen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vanhusneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa ja koostuu kaupungissa toimivien eri lappeenrantalaisten vanhusjärjestöjen Lappeenrannassa asuvista edustajista, lappeenrantalaisista kaupunginvaltuutetuista ja kaupungin eri toimialojen viranhaltijoista.
http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Vanhusneuvosto