Suosikit

Vieraslajit ja niiden torjunta

Vieraslajeilla tarkoitetaan lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle aluelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslaji on ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston. Tarkoituksellisesti tuodaan erityisesti hyöty- ja koristekasveja, kalalajeja vesiviljelyyn sekä riistalajeja metsästystä ja tarhausta varten.
Tahattomasti vieraslajeja kulkeutuu liikennevälineiden, raaka-aineiden ja materiaalien sekä välineistön mukana. Erityisesti siemeniä, munia (selkärangattomia lajeja), tauteja ja loisia kulkeutuu tahattomasti. Viime vuosina tahaton kulkeutuminen on yleistynyt tahalliseen luontoon vapauttamiseen verrattuna. Vieraslajit sopeutuvat yleensä huonosti uuteen elinympäristöönsä ja tuhoutuvat nopeasti. Toisinaan vieraslajit kuitenkin menestyvät, muodostavat lisääntyvän kannan ja vakiintuvat osaksi uutta elinympäristöään. Jotkin vieraslajit menestyvät hyvin ja ovat huomattava uhka aiheuttaessaan vakavaa vahinkoa alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Vieraslajien aiheuttamat haitat voivat olla myös taloudellisia, sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Mitään vieraslajia ei saa päästää leviämään luontoon. Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei haitallinen vieraslaji pääse laajentaman esiintymisaluettaan ja leviämään uusille alueille, joilla sitä ei vielä esiinny. Varmista siis, ettei lemmikkisi tai koriste- tai viljelykasvisi pääse karkaamaan luontoon. Ole huolellinen puutarhajätteen käsittelyssä, ettet vahingossa levitä haitallisia vieraslajeja.

Lappeenrannan kaupunki on tehnty viralslajisuunnitelman vuosille 2019-2023,