Valitse taso

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Konsernihallinto:

 

Strategia- ja rahoitusjohtaja

§ 15/2017 Yleinen päätös, Lappeenranta yrityslisä, Kahvila Kafiina
Nähtävilläoloaika: 10.11.-1.12.2017

§16/2017 Yleinen päätös, Lappeenranta yrityslisä, Lappeenrannan Ravirata Oy
Nähtävilläoloaika: 10.11.-1.12.2017

§ 20/2017 Yleinen päätös Lappeenrannan yrityslisä, Kaakon Hevi-Tukku Ky
Nähtävilläoloaika 15.11. - 7.12.2017

§ 24/2017 Yleinen päätös Lappeenranta yrityslisä, Kiinteistöhuolto Lyijynen Oy
Nähtävilläoloaika 15.11. - 7.12.2017

§ 19/2017 Hankintapäätös Yhdessä Yrittäen hankkeen liiketoimintasuunnitelman hankinta yhteiskunnalliselle/yhteiselle yritykselle
Nähtävilläoloaika 15.11. - 7.12. 2017

§22/2017 Suostumuksen antaminen ylivakuutena olevien panttikirjojen vapauttamiselle Lappeenrannan Asuntopalvelu Oyl:lle
Nähtävilläoloaika 15.11. - 7.12. 2017

§23/2017 Suostumuksen antaminen ylivakuutena olevien panttikirjojen vapauttamiselle Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:lle
Nähtävilläoloaika 15.11. - 7.12. 2017

§ 31/2017 Suostumuksen antaminen ylivakuutena olevien panttikirjojen vapauttamiselle Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:lle
Nähtävilläoloaika 15.11. - 7.12.2017

§32/2017 Suostumuksen antaminen Lappeenrannan Asuntopalvelu Oylle panttikirjojen uusimatta jättämisestä
Nähtävilläoloaika 15.11. - 7.12.2017

 

Hyvinvoinnin ja sivistyspalvelujen toimiala:

Liikuntatoimenjohtaja

§ 6/2017 Hankintapäätös, Jääkiekkokaukalon hankinta liikuntatoimen käyttöön
Nähtävilläoloaika: 17.11.-8.12.2017

 

Rehtori

§ 58 Luokanopettajan viransijaisen ottaminen määräajaksi Myllymäen kouluun
Nähtävilläoloaika: 9.11.-30.11.2017

 

 

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala:

Katuisännöitsijä


Kaupunginarkkitehti

§ 8/hankintapäätös, Konsortio tutkimusyhteistyösopimus Pysäköinti 2.0
Nähtävilläoloaika 20.11. - 11.12.2017

§ 7/hankintapäätös, Kettukallion suunnitellun louhinta-alueen muinaisjäännösinventointi
Nähtävilläoloaika: 8.11. - 29.11.2017

§ 6/hankintapäätös päätös, eteläisen osa-alueen 2. ja 3. vaiheen muinaisjäännösinventointi
Nähtävilläoloaika 7.11. - 28.11.2017

Kaupungingeodeetti

§ 91/ vuokrasopimukset, määräalan vuokraaminen tilasta 405-499-13-9
Nähtävilläoloaika 24.11.2017 - 16.12.2017

§ 136/ kaupungin myymät ja ostamat alueet,tontin 405-62-123-8 myynti
Nähtävilläoloaika 23.11.2017 - 15.12.2017

§ 6/sekalaiset asiat, asemakaavan pohjakartan hyväksyminen
Nähtävilläoloaika 23.11.2017 - 15.12.2017

§ 88/ vuokrasopimukset, kahden puistomuuntamoalueen vuokraaminen tilasta 405-535-66-55
Nähtävilläoloaika 22.11.2017 - 14.12.2017

§ 90/vuokrasopimukset, tontin 405-469-1-137 määräalan vuokraaminen
Nähtävilläoloaika 22.11.2017 - 14.12.2017

§ 27/ varaamispäätökset, tontin 405-57-24-13 varaaminen
Nähtävilläoloaika 22.11.2017 - 14.12.2017

§ 26/varaamispäätökset, tontin 405-57-30-5 varaaminen
Nähtävilläoloaika 22.11.2017 - 14.12.2017

§ 25/varaamispäätökset, tontin 405-57-24-11 varaaminen
Nähtävilläoloaika 22.11.2017 - 14.12.2017

§ 136/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-36-184-13 myynti
Nähtävilläoloaika 21.11. - 13.12.2017

§ 89/vuokrasopimukset, tontin 405-67-6-3 määräalan vuokraaminen
Nähtävilläoloaika 17.11. - 8.12.2017

§ 135/kaupungin myymät ja ostamat alueet, maa-aluiden ostaminen
Nähtävilläoloaika:  16.11. - 7.12.2017

§ 134/kaupungin myymät ja ostamat alueet, kiinteistön 405-537-10-3 myynti
Nähtävilläoloaika: 16.11. - 7.12.2017

§ 133/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-69-142-2 myynti
Nähtävilläoloaika: 16.11. - 7.12.2017

§ 132/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-572-10-78 myynti
Nähtävilläoloaika 16.11. - 7.12.2017

§ 131/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-40-56-4 myynti
Nähtävilläoloaika: 14.11. - 5.12.2017

§ 130/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-62-134-13 myynti
Nähtävilläoloaika: 14.11. - 5.12.2017

§ 129/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-64-99-4 myynti
Nähtävilläoloaika: 14.11. - 5.12.2017

§ 128/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-22-68-3 myynti
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 4.12.2017

§ 127/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-54-119-4 myynti
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 4.12.2017

§ 126/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-16-80-2 myynti
Nähtävilläoloaika 13.11. - 4.12.2017

§ 125/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-22-68-6 myyntipäätöksen tarkistaminen
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 4.12.2017

§ 124/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-69-82-12 myynti
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 4.12.2017

§ 123/kaupungin myymät ja ostamat alueet, kiinteistön 405-438-3-80 ostaminen
Nähtävilläoloaika 10.11. - 2.12.2017

§ 122/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-54-47-7 myynti
Nähtävilläoloaika: 9.11. - 30.11.2017

§ 121/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-15-26-4 myynti
Nähtävilläoloaika: 9.11. - 30.11.2017

§ 120/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-13-8-3 myynti
Nähtävilläoloaika: 8.11. - 29.11.2017

§ 119/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-54-65-2 myynti
Nähtävilläoloaika: 8.11. - 29.11.2017

§ 118/kaupungin myymät ja ostamat alueet, kiinteistön 405-535-40-1 myynti
Nähtävilläoloaika: 8.11. - 29.11.2017

§ 117/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-17-98-7 myynti
Nähtävilläoloaika: 8.11. - 29.11.2017

§ 116/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-57-11-5 myynti
Nähtävilläoloaika: 8.11. - 29.11.2017

§ 115/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-22-64-6 myynti
Nähtävilläoloaika 6.11. - 27.11.2017

§114/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-33-121-3 myynti
Nähtävilläoloaika: 2.11. - 24.11.2017

    

Kaupungininsinööri

§ 13/urakoitsijan valinta, Katujen hiekoitushiekan poisto ja kevätpuhdistus vuosille 2018 - 2020 (+ optio 1 v.), alueurakka, Karhuvuori-Hiessilta -alue
Nähtävilläoloaika: 16.11. - 7.12.2017

§ 15/hankintapäätös, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n tarjous reaaliaikalaskentajärjestelmän pilotoinnista
Nähtävilläoloaika: 13.11. -  4.12.2017

 

Kunnossapitopäällikkö

 

Rakennustarkastaja

§ 3/henkilöstöpäätös, rakennetun ympäristön tarkastajan määräaikainen virkaan valinta
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 04.12.2017

§ 6/henkilöstöpäätös, tarkastusinsinöörin tai -arkkitehdin virkaan valinta
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 04.12.2017

Toimialajohtaja

§ 4/hankintapäätös, Katujen hiekoitushiekan poisto ja kevätpuhdistus vuosille 2018 - 2020 (+ optio 1 v.), alueurakka, länsialue, urakoitsijan valinta
Nähtävilläoloaika: 15.11. - 7.12.2017

§ 4/viranhaltijapäätös, kaavasuunnittelijan valinta
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 04.12.2017

Terveysvalvonnan johtaja

Hankintapäätös § 2 2017 Tvj/Hammaskivenpoistolaitteen hankinta Savitaipaleen kunn. eläinlääkärivastaanotolle.pdf
Nähtävilläoloaika: 3. - 24.11.2017

Hankintapäätös § 3 2017 Tvj/Hevosen suunavaajan ja raspauksessa käytettävän pääntuen hankina Lemin eläinlääkärivastaanotolle.pdf
Nähtävilläoloaika: 3. - 24.11.2017

Hankintapäätös § 4 2017 Tvj/Sentrifugin ja hematokriittilingon hankkiminen eläinlääkärille Joutsenon sivuvastaanotolle.pdf
Nähtävilläoloaika: 3. - 24.11.2017

Hankintapäätös § 5 2017 Tvj/Lappeenrannan pieneläinvastaanoton autoklaavin ja veden tislauslaitteen hankinta.pdf
Nähtävilläoloaika: 3. - 24.11.2017

Hankintapäätös § 6 2017 Tvj/Ultraäänilaitteiden hankinta Lappeenrannan kaupungin pieneläinvastaanotolle ja Luumäen sivuvastaanotolle.pdf
Nähtävilläoloaika: 3. - 24.11.2017

Etelä-Karjalan pelastuslaitos:

§ 30 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / Volvo F 7 paloauto
Nähtävilläoloaika: 15.11. - 6.12.2017

§ 34 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / 2 kpl hydraulikoneikko, levittäjä
Nähtävilläoloaika: 14.11. - 5.12.2017

§ 31 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / öljyntorjuntalautta, Onspot-ketjusarja, perämoottori
Nähtävilläoloaika: 14.11. - 5.12.2017

§ 35 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / hydraulikoneikko No. 2 ja letkut
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 4.12.2017

§ 32 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / Muuli-kevytperävaunu, venetraileri
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 4.12.2017

§ 28 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / Mercedes Benz 316 CDI ambulanssi
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 4.12.2017

§ 36 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / polttomoottoripumput
Nähtävilläoloaika: 10.11. - 1.12.2017

§ 24 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / hydrauligeneraattori / Dynaset + osat
Nähtävilläoloaika: 10.11. - 1.12.2017

§ 26 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / alumiinivene
Nähtävilläoloaika: 9.11. - 30.11.2017

§ 33 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / aggregaatteja ja puhallin, sahat, erikoistyökalut
Nähtävilläoloaika: 9.11. - 30.11.2017

§ 29 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / Mercedes-Benz säiliöauto
Nähtävilläoloaika: 8.11. - 29.11.2017

§ 22 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / perämoottorit, sahat, imuri
Nähtävilläoloaika: 3.11. - 24.11.2017

§ 23 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / uppopumppu
Nähtävilläoloaika: 6.11. - 27.11.2017

§ 9 Palotarkastajan viran täyttäminen
Nähtävilläoloaika: 6.11. - 27.11.2017

§ 10 Palotarkastajan viran täyttäminen
Nähtävilläoloaika: 6.11. - 27.11.2017

§ 15 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen TUVI-auton kattokorotuksen hankinta
Nähtävilläoloaika: 6.11. - 27.11.2017

§ 16 Alkusammutusaltaan hankinta TUVI-autoon
Nähtävilläoloaika: 6.11. - 27.11.2017

§ 28 Hydrokopterin ja trailerin hankinta
Nähtävilläoloaika: 6.11. - 27.11.2017

§ 29 Viestivälineiden laitehankinnat
Nähtävilläoloaika: 6.11. - 27.11.2017

§ 30 Viestivälineiden laitehankinnat / dataradiot
Nähtävilläoloaika: 6.11. - 27.11.2017

§ 31 Virve - viestivälineiden hankinta
Nähtävilläoloaika: 6.11. - 27.11.2017

§ 27 Käytöstä poistetun kaluston myyminen / Muuli-kevytperävaunu
Nähtävilläoloaika: 7.11. - 28.11.2017