Valitse taso

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Konsernihallinto:

Kaupunginjohtaja 

§ 23/2018 Yleinen päätös, Motorisen oppimisen tukeminen kouluissa -hanke
Nähtävilläoloaika 7.5. - 28.5.2018

§ 26/2018 Yleinen päätös, Vieraanvaraisuuden osoittaminen Kaatuneitten omaisten hengellisten ja kulttuuripäivien 15.-16.9.2018 aikana
Nähtävilläoloaika 14.5. - 4.6.2018

§ 25/2018 Yleinen päätös, Vieraanvaraisuuden osoittaminen Puolustusvoimat 100- kesäkiertueen yhteydessä
Nähtävilläoloaika 14.5. - 4.6.2018


Kaupunginsihteeri


II Kaupunginsihteeri / Viestintäjohtaja


 

Hyvinvoinnin ja sivistyspalvelujen toimiala:

Toimialajohtaja

 

Opetustoimenjohtaja

 

Varhaiskasvatusjohtaja 

 

Kulttuuritoimenjohtaja 

§9/2018 Yleinen päätös, Kirjastoauto ei liikennöi 23.4.-25.4.2018 ja 27.4.2018
Nähtävilläoloaika 26.4. - 17.5.2018

§ 10 / 2018 Yleinen päätös Kirjaston kesäaukioloajat 6.6.-2.9.2018
Nähtävilläoloaika 27.4. - 18.5.2018

§ 11/2018 Yleinen päätös. Kirjaston toimipisteiden suljettunaoloaikoja
Nähtävilläoloaika 11.5. - 1.6.2018

Teatterin toiminnanjohtaja

 

Rehtorit

Kasukkalan koulun rehtori § 1/2018 Henkilöstöpäätös, Luokanopettajan sijaisen ottaminen määräajaksi Kasukkalan kouluun
Nähtävilläoloaika 9.5. - 30.5.2018

Pontuksen koulun rehtori § 1/2018 Henkilöstöpäätös, Luokanopettajan sijaisen ottaminen määräajaksi Pontuksen kouluun
Nähtävilläoloaika 9.5. - 30.5.2018

Lauritsalan koulun rehtori § 1/2018 Henkilöstöpäätös, Luokanopettajan sijaisen ottaminen määräajaksi Lauritsalan kouluun
Nähtävilläoloaika 15.5. - 5.6.2018

Nuijamaan koulun rehtori § 1/2018 Henkilöstöpäätös, Luokanopettajan sijaisen ottaminen määräajaksi Nuijamaan kouluun
Nähtävilläoloaika 16.5. - 6.6.2018

Sammonlahden koulun rehtori § 1/2018 Henkilöstöpäätös, Erityisluokanopettajan ottaminen määräajaksi Sammonlahden koulun Skinnarilan toimintayksikköön
Nähtävilläoloaika 17.5. - 7.6.2018

Sammonlahden koulun rehtori § 2/2018 Henkilöstöpäätös, Erityisluokanopettajan ottaminen määräajaksi Sammonlahden koulun Skinnarilan toimintayksikköön
Nähtävilläoloaika 17.5. - 7.6.2018

Sammonlahden koulun rehtori § 3/2018 Henkilöstöpäätös, Erityisluokanopettajan ottaminen määräajaksi Sammonlahden koulun Skinnarilan toimintayksikköön
Nähtävilläoloaika 17.5. - 7.6.2018

 

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala:

Katuisännöitsijä 

§ 19/kadunpitäjän luvat, YIT Rakennus Oy:n aluevuokrasopimus Korpikunnaankatu 3 talonrakennustyömaan tarvitsemalle alueelle Korpimäenraitilla
Nähtävilläoloaika: 14.5. - 4.6.2018

 

Kaupunginarkkitehti


Kaupungingeodeetti

§ 91/vaaramispäätökset, tontin 405-57-24-13 varaaminen
Nähtävilläoloaika 15.5. - 5.6.2018

§ 90/hankintapäätös, kesän 2018 metsien hoitotöiden urakoitsijoiden valinta
Nähtävilläoloaika: 9.5. - 31.5.2018

§ 89/varaamispäätökset, tontin 405-69-71-1 varaaminen
Nähtävilläoloaika: 8.5. - 29.5.2018

§ 88/puutavaran myynti, Kohonkankaantien reunametsän pystyleimikon myynti
Nähtävilläoloaika: 8.5. - 29.5.2018

§ 87/puutavaran myynti, Vesimaan pystyleimikon myynti
Nähtävilläoloaika: 7.5. - 28.5.2018

§ 81/sekalaiset asiat; käyttöoikeussopimus nuotiopaikkojen ja opastaulujen sijoittamisesta kiinteistöille 405-477-12-7, 405-477-8-18, 405-477-1-267 ja 405-477-11-0
Nähtävilläoloaika: 4.5. - 25.5.2018


Kaupungininsinööri

§ 30/hankintapäätös, Ylämaan linjataksiliikenne
Nähtävilläoloaika: 30.4. - 21.5.2018

§ 28/hankintapäätös, Kutsutaksiyhteys Helsinkiin lähtevälle aamujunalle
Nähtävilläoloaika: 4.5. - 25.5.2018

§ 29/hankintapäätös, Kutsuohjattu linjataksiliikenne, koulujen loma-aikana Nuijamaa-Rapattila, Tani-Pulsa-Vilkjärvi
Nähtävilläoloaika: 4.5. - 25.5.2018

§ 31/liikennemerkkipäätös, Invapysäköintipaikka Satamapuiston pysäköintialueella
Nähtävilläoloaika: 16.5. - 6.6.2018

§ 32/hankintapäätös, Yhteiskäyttöautoilun markkinaselvitys ja matkustustapaohjeistus
Nähtävilläoloaika: 17.5. - 7.6.2018

 

Kunnossapitopäällikkö

 


 

Toimialajohtaja

§ 7/hankintapäätös, Ulkovalaistuksien parantaminen, sähköurakka (pääurakka)(Karhuvuoren palvelukeskus ja päiväkoti, Korvenkylän lähipalvelupiste ja koulu, Lyseon lukio)
Nähtävilläoloaika: 7.5. - 28.5.2018

§ 8/hankintapäätös, Voisalmen koulun rakennuksen 2 vesikatteen uusiminen (pääurakka)
Nähtävilläoloaika: 7.5. - 28.5.2018

§ 9/hankintapäätös, Skinnarilan koulun liikuntahallin ja päiväkodin ulkopuoliset työt, rakennusurakka (pääurakka)
Nähtävilläoloaika: 8.5. -  29.5.2018

§ 10/hankintapäätös, Kimpisen koulukeskus A-siiven ja auditorion vesikattojen maalaus, maalausurakka (pääurakka)
Nähtävilläoloaika: 8.5. - 29.5.2018

§ 11/hankintapäätös, Kimpisen koulukeskus A-siiven kellarikerroksen tilamuutokset, LVI-saneeraus ja audotorion iv-kanavointi- ja valaistusmuutokset, rakennusurakka
Nähtävilläoloaika: 14.5. - 4.6.2018

§ 12/hankintapäätös, Kimpisen koulukeskus A-siiven kellarikerroksen tilamuutokset, LVI-saneeraus ja auditorion iv-kanavointi ja valaistusmuutokset, LVIA-urakka
Nähtävilläoloaika: 14.5. -  4.6.2018

§ 13/hankintapäätös, Kimpisen koulukeskus A-siiven kellarikerroksen tilamuutokset, LVI-saneeraus ja auditorion iv-kanavointi- ja valaistusmuutokset, sähköurakka
Nähtävilläoloaika: 14.5. - 4.6.2018

§ 14/hankintapäätös, Peltolan päiväkodin pihan kunnostus, pihaurakka (pääurakka)
Nähtävilläoloaika: 14.5. - 4.6.2018

§ 15/hankintapäätös, Kasukkalan koulun piha-aidan jatkaminen ja pihavajan rakentaminen sekä Tykin päiväkodin aita (kokonaisurakka)
Nähtävilläoloaika: 14.5. - 4.6.2018

  

 


Lappeenrannan seudun ympäristötoimi:

Ympäristöjohtaja


Terveysvalvonnan johtaja


Etelä-Karjalan pelastuslaitos:

Pelastusjohtaja

  

Pelastuspäällikkö