Palvelut
Valitse taso

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Konsernihallinto:

Kaupunginjohtaja 

§ 7/2018 Yleinen päätös, Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös kaupungin maksuliikevaltuuksien päivittämisestä
Nähtävilläoloaika: 7.2.-28.2.2018

  

 

Hyvinvoinnin ja sivistyspalvelujen toimiala:

Toimialajohtaja

§ 2/2018 Henkilöstöpäätös, Opetustoimenjohtajan viransijaisen määrääminen ajaksi 1.2. - 14.3.2018
Nähtävilläoloaika 13.2. - 6.3.2018

 

Opetustoimenjohtaja

§ 6/2018 Henkilöstöpäätös, Perusopetuksen rehtorin viransijaisen määrääminen, Kimpisen koulu
Nähtävilläoloaika 8.2. - 1.3.2018

 

Kulttuuritoimenjohtaja

§ 4/2018 Hankintapäätös, Modulaaristen museoammatillisten kokolasivitriinien hankinta Lappeenrannan museoiden vaihtuvien näyttelyiden käyttöön
Nähtävilläoloaika 20.2. - 13.3.2018

 

Rehtori

§ 1 25.1.2018, Luokanopettajan viransijaisen ottaminen määräajaksi Korvenkylän kouluun
Nähtävilläoloaika 23.2. - 16.3.2018

 

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala:

Katuisännöitsijä

§ 5/kadunpitäjän luvat, Raspal Oy:n aluevuokrasopimus Taipalsaarentie 7 rakennustyön tarvitsemille telineille
Nähtävilläoloaika: 8.2. - 1.3.2018


Kaupungingeodeetti

§ 40/vuokrasopimukset, kiinteistön 405-17-100-5 vuokraaminen
Nähtävilläoloaika 22.2. - 15.3.2018

§ 39/ kaupungin myymät ja ostamat alueet, kiinteistön 405-428-6-4 myynti
Nähtävilläoloaika 20.2. - 12.3.2018

§ 38/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöstä 405-543-4-350
Nähtävilläoloaika: 15.2. - 8.3.2018

§ 37/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöstä 405-543-4-350
Nähtävilläoloaika: 15.2. - 8.3.2018

§ 36/varaamispäätökset, kiinteistön 405-538-11-424 varaaminen
Nähtävilläoloaika: 14.2. - 7.3.2018

§ 35/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöistä 405-53-1-1, 405-53-1-2, 405-53-1-10, 405-53-9901-0, 405-489-2-22, 405-489-2-31 ja 405-489-10-2
Nähtävilläoloaika: 13.2. - 6.3.2018

§ 34/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöistä 405-53-9901-0, 405-447-1-84 ja 405-489-10-2
Nähtävilläoloaika: 13.2. - 6.3.2018

§ 30/vuokrasopimukset, päätös Joutsenon Kesolassa sijaitsevien kiinteistöjen 405-538-11-422 ja 405-538-11-425 vuokraamisesta
Nähtävilläoloaika: 12.2. - 5.3.2018

§ 33/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöistä 405-465-1-6 ja 405-410-2-20
Nähtävilläoloaika: 12.2. - 5.3.2018

§ 32/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöstä 405-447-1-80
Nähtävilläoloaika: 12.2. - 5.3.2018

§ 31/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöstä 405-465-1-6
Nähtävilläoloaika: 12.2. - 5.3.2018

§ 27/vuokrasopimukset, peltoalueen vuokraaminen kiinteistöstä 405-437-3-273
Nähtävilläoloaika: 9.2. - 2.3.2018

§ 26/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöistä 405-528-3-5 ja 405-528-3-10
Nähtävilläoloaika: 9.2. - 2.3.2018

§ 25/vuokrasopimukset, kahden puistomuuntamoalueen vuokraaminen kiinteistöistä 405-3-9903-0 ja 405-2-9903-0
Nähtävilläoloaika: 9.2. - 2.3.2018

§ 24/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöstä 405-441-10-1
Nähtävilläoloaika: 8.2. - 1.3.2018

§ 23/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöstä 405-410-3-38
Nähtävilläoloaika: 8.2. - 1.3.2018

§ 20/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöstä 405-535-10-455
Nähtävilläoloaika: 8.2. - 1.3.2018

§ 22/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöistä 405-457-9-26, 405-457-9-39 ja 405-457-9-40
Nähtävilläoloaika 7.2. - 28.2.2018

§ 21/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöstä 405-405-3-50
Nähtävilläoloaika: 7.2. - 28.2.2018

§ 18/varaamispäätökset, tontin 405-69-139-7 varaaminen
Nähtävilläoloaika: 6.2. - 27.2.2018

§ 19/vuokrasopimukset, peltoalueiden vuokraaminen kiinteistöstä 405-535-17-6
Nähtävilläoloaika: 6.2. - 27.2.2018

§ 17/vuokrasopimukset, peltoalueen vuokraaminen kiinteistöstä 405-499-13-9
Nähtävilläoloaika: 5.2. - 27.2.2018


Kaupungininsinööri

§ 4/hankintapäätös, Katujen ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailu (KUVE) 2018
Nähtävilläoloaika: 15.2. - 8.3.2018

§ 6/liikennemerkkipäätös, Läpiajokielto Ratsuväenraitille
Nähtävilläoloaika: 22.2. - 15.3.2018

 

Kunnossapitopäällikkö


 

Toimialajohtaja

§ 2/yleinen päätös, Työnohjauskoulutus ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen
Nähtävilläoloaika: 29.1. - 19.2.2018

§ 3/ henkilöstöpäätös, Kaavasuunnittelijan valinta
Nähtävilläoloaika: 06.02. - 27.02.2018

 


Lappeenrannan seudun ympäristötoimi:

Ympäristöjohtaja


Terveysvalvonnan johtaja


Etelä-Karjalan pelastuslaitos:

Pelastusjohtaja

 

Pelastuspäällikkö