Suosikit

Taide- ja taitoainepainotteinen opintolinja

Linja tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden itsensä luovaan ilmaisemiseen 8. ja 9. luokalla. Linjan oppilaat toteuttavat omia suunnitelmiaan tai osallistuvat yhteisprojektien tekemiseen.

 Kuvataideopintojen jaksolla toteutetaan tarvittaessa erilaisia projekteja tilanteen mukaan (juhlat, tapahtumat, koulun sisäiset projektit jne.). Työskentelyssä pyritään käyttämään vaihtelevasti kuvataiteen eri ilmaisukeinoja (maalaus, piirtäminen, kuvanveisto, grafiikka, rakentelu). Joskus kuvataiteen jaksoa voidaan myös käyttää pidemmän projektin suunnitteluvaiheena esim. käsityöjakson toteutusta varten.

 Musiikkiopintojen aikana pyritään tekemään joku projektiluonteinen teos, jossa hyödynnetään myös muiden TAP-aineiden oppia. Esimerkiksi musiikkipitoinen näytelmä, musiikkivideo, kurssin oma kappale.
Tekeminen painottuu musiikin tekemiseen. Soitto-/laulutaitoja harjoitellaan luontevasti projektin aikana.

 Käsityön kovat ja pehmeät työt. Oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta valmistetaan tuotteita kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Osallistutaan mahdollisten yhteisprojektien toteuttamiseen.

 Kotitaloudessa oppilaiden omien suunnitelmien perusteella toteutetaan juhlatilaisuuksia, mm. cocktail-tilaisuus. Sokerimassa- ja marsipaanikoristeiden suunnittelu ja toteutus. Esteettiset ateriakokonaisuudet eri teemoista oman suunnitelman pohjalta. Osallistutaan mahdollisten yhteisprojektien toteuttamiseen.