Suosikit

ProKoulu

ProKoulu oli alunperin Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki -instituutin yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke, johon koulumme sai osallistua ensimmäisten joukossa vuonna 2013. Nyt  10 vuotta myöhemmin se on koulumme kivijalka ja kaiken toiminnan perusta. 

ProKoulun tavoitteena on vahvistaa hyvää käytöstä ja ennaltaehkäistä käyttäytymisen haasteita. Olemme yhdessä henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa määritelleet arvoihimme pohjautuvat käyttäytymisodotukset, joista on edelleen johdettu konkreettiset toimintaohjeet. Näiden mukaan pyrimme toimimaan koulussa ja näitä taitoja harjoitellaan joka viikko. 

Hyvästä käytöksestä palkitaan. Kun lapsi toimii käyttäytymisodotusten mukaisesti, aikuinen antaa tästä positiivista palautetta ja muistukkeen, jota vastaavan merkinnän lapsi värittää luokan ProMatoon. Kun mato on riittävän täynnä, on vuorossa lasten valitsema yhteinen palkinto. 

Osana oman koulumme ProKoulu-toimintaa harjoittelemme jokaisessa luokassa viikoittain myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Ilman riittäviä vuorovaikutustaitoja lapsen ja nuoren kehitys on monella tapaa haasteellista. Hyvät sosiaaliset ja emotionaaliset taidot toimivat suojaavina tekijöinä ja edistävät kouluun sopeutumista. Niillä on positiivinen vaikutus myös kaverisuhteiden hankkimiseen ja ylläpitämiseen ja ne helpottavat sopeutumista uusiin tilanteisiin. 

Lisää ProKoulusta  www.prokoulu.fi