Suosikit

Kesäyrittäjäseteli

Kuvassa henkilö työpöydän ääressä ylhäältä päin kuvattu.

Nuori, oletko kiinnostunut yrittäjyydestä ja sinulla on ehkä jo liikeidea valmiina? Nyt sinulla on mahdollisuus lähteä testaamaan.

Lappeenrannan kaupunki tarjoaa viidelle lappeenrantalaiselle v.2007-2009 syntyneelle nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä kesällä 2024. Saat yritystoiminnallesi 500€ sekä apua ja tukea yritystoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen henkilökohtaisessa yritysneuvonnassa Wirma yrityspalveluiden tarjoamana. Kesäyrittäjänä olet itse vastuussa yritystoiminnastasi.

Oma yritys on varteenotettava vaihtoehto kesätyölle. Plussaa on se, että saat tehdä juuri sitä, mistä olet kiinnostunut, saat vaikuttaa omaan työmäärään ja pääset vapaasti toteuttamaan omia ideoitasi.

Seteliä haetaan sähköisellä hakemuksella, joka aukeaa tälle sivulle viimeistään 1.2.2024 klo 8.00. Seteleitä ei jaeta hakemusjärjestyksessä vaan hakemuksista karsitaan toteuttamiskelpoiset ideat ja hakemusten perusteella valitut haastatellaan ennen seteleiden myöntämistä. Seteleiden hakuaika on 1.2.-31.3.2024. Haastatteluun valituille ilmoitetaan viikolla 14.

Hakemukseen tehdään liiketoimintasuunnitelma, joten hakemuksen tekemiseen kannattaa varata aikaa. Liiketoimintasuunnitelmaan sinun pitää vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 1. Mitä, kenelle ja miten yritys myy?
 2. Mitä uutta/erilaista liikeideassa on verrattuna kilpailijoihin? 
 3. Miksi asiakkaat olisivat kiinnostuneita yrityksestäsi?
 4. Mitä arvoa liikeideasi tuottaa asiakkaalle?
 5. Onko yrityksellä sopiva koulutus ja työkokemus idean toteuttamiseen?
 6. Vahvuutesi?
 7. Mitkä asiat yritys tekee itse ja missä tarvitsee apua muilta? Millaiset verkostot sinulla on?
 8. Mitä osaamista yrityksen pitää vielä hankkia?  Missä osaamisalueissa olisi kehittämisen varaa?
 9. Mitä tuotetta / palvelua yritys tuottaa? 
 10. Miten yrityksen tuote/palvelu eroaa kilpailijoista? 
 11. Onko tuote/palvelu uusi keksintö tai uusi tapa ratkaista asiakkaan ongelma? 
 12. Mikä on tuotteen/palvelun arvolupaus? Mitä hyötyä siitä on asiakkaalle? 
 13. Ketkä ovat yrityksen asiakkaat? Paljonko heitä (potentiaalisia) on? Missä he ovat (fyysisesti/verkossa)? 
 14. Millä perusteella he tekevät ostopäätöksen (selvitä!)? 
 15. Mitä ominaisuuksia he arvostavat tuotteessa / palvelussa? 
 16. Mitä asiakkaan ongelmia yritys ratkaisee?
 17. Mitä asiakkaiden tarpeita yritys tyydyttää?
 18. Mikä on yrityksen toimiala? 
 19. Millainen on yrityksen toimintaympäristö? 
 20. Millainen kilpailutilanne on toimialalla ja ympäristössä?
 21. Tuoko yritys alalle jotain uutta? Mitä uutta? 
 22. Mitkä ovat toimialan kasvunäkymät? 
 23. Mitkä ovat yrityksen markkinoiden kehitysnäkymät?
 24. Kilpailijat
 25. Voiko toiminta laajentua tulevaisuudessa uusille markkinoille? Miten?
 26. Mitä esteitä markkinoille pääsylle voi olla: säädökset, rajoitteet ja säännöt?
 27. Miten tuotetta/palvelua markkinoidaan, että se tavoittaa oikean kohderyhmän? 
 28. Miten mainontaa kohdennetaan? 
 29. Miten yritys löydetään verkosta?
 30. Miten yrityksen nimi ja graafinen ilme (logo, värit) sopivat yhteen toiminnan kanssa?  
 31. Mitkä ovat yrityksen riskit nyt? Entä tulevaisuudessa?
 32. Mitkä lait täytyy ottaa huomioon?
 33. Mitkä ovat taloudelliset riskit
 34. Voiko ideaa helposti kopioida?
 35. SWOT-analyysi - SWOT-analyysissä yritystoimintaa analysoidaan neljästä eri näkökulmasta: sisäiset vahvuudet, sisäiset heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja ulkoiset uhat. Eli mitkä ovat yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet? Mitkä tekijät auttavat sinua menestymään? Mitä uhkia ja riskejä on olemassa?
 36. Rahoituslaskelma kertoo, kuinka paljon toiminnan käynnistämiseen tarvitaan rahaa. Selvitä rahan tarpeet ja rahan lähteet. Tarpeita ovat alkuvarasto, markkinointikulut, tuotanto, hallintokulut, lähteitä on esim. oma pääoma ja kaupungin kesäyrittäjäseteli. Rahoituslaskelmassa kannattaa huomioida seuraavat:
  • Mitkä ovat valitsemasi yritysmuodon perustamiskulut?
  • Mitä tarvitset toiminnan aloittamiseen (työvälineet, koneet, jne)?
  • Paljonko kuluu rahaa toiminnan pyörittämiseen? (erillisen liiketilan vuokra, puhelinkulut jne)
  • Paljonko budjetoit markkinointiin?
  • Kuinka paljon rahaa menee mahdolliseen alkuvarastoon?
  • Kuinka paljon varaat käyttöpääomaan ja kassaan rahaa?

  Myyntilaskelma kertoo yksinkertaistettuna mistä raha tulee eli siinä hahmotellaan, mitä yritys myy, kuinka paljon ja millä hinnalla.
 37. Kannattavuuslaskelma on tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa, sillä nimensä mukaisesti se kertoo onko liikeidean toteuttaminen ylipäätään kannattavaa. Kannattavuuslaskelma kertoo, paljonko tuotetta/palvelua pitää myydä, jotta toiminta kannattaa

 

Hae kesäyrittäjä seteliä