Suosikit

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjä tulee noudattaa kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä olosuhteissa (PoL 29§).

  1. Toimin koulussa ystävällisesti, kannustavasti, toisia kunnioittaen, hyvien tapojen mukaisesti ja henkilökunnan ohjeita noudattaen.
  2. Työskentelen kaikkien kanssa.
  3. Huolehdin tavaroistani ja ympäristön siisteydestä. 
  4. Koulupäivän aikana pysyn koulun alueella ja kuljen rauhallisesti sisätiloissa. Koulualueelta poistuminen ilman opetukseen liittyvää syytä on kielletty.
  5. Kunnioitan jokaisen oikeutta koskemattomuuteen sekä henkilökohtaisen omaisuuden koskemattomuuteen. Epäasiallinen ja häiritsevät käytös, väkivalta sekä kiusaaminen on kielletty.
  6.  Arvoesineet ovat koulussa oppilaan ja vanhempien vastuulla eikä koulu korvaa kadonneita tai särkyneitä tavaroita. 
  7. Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tuominen kouluun on kielletty.
  8. Päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa sekä koulun ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa. 
  9. Mobiililaitteiden käyttö koulussa on sallittu opettajan luvalla osana opetusta. 
  10. Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus perusopetuslain 36§ mukaisesti. Poliisi käsittelee rikosasioita.