Suosikit

Luonnon monimuotoisuus-ohjelma

Elämä on riippuvaista luonnon monimuotoisuudesta ja toimivista ekosysteemeistä. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Ihmisen toiminta aiheuttaa luonnon köyhtymistä sekä luontokatoa. Myös olemassa olevien luontoympäristöjenheikkeneminen aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä seuraa lajien ja luontotyyppien uhanalaistumista ja häviämistä.

Luonnonsuojelulain tavoitteena on osaltaan estää luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Viranomaisena valvomme luonnonsuojelulain noudattamista yhdessä muiden viranomaisten kanssa sekä edistämme luonnon- ja maisemansuojelua.

Lappeenrannan luonnon monimuotoisuusohjelma

Suomen luonnon monimuotoisuus on heikentynyt ja tämä kehitys koskee myös Kaakkois-Suomea ja Lappeenrantaa. Lappeenrannan kaupungin strategiassa on sitouduttu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 10.5.2023 päättänyt laittaa Lappeenrannan luonnon monimuotoisuusohjelmaluonnoksen nähtäville (liitteet tämän sivun lopussa). Ohjelmaluonnoksesta pyydetään lausuntoja ja kommentteja 30.6.2023 saakka. Ohjeet kommenttien antamiseen löytyy kuulutuksesta Lpr:n luonnon monimuotoisuusohjelmaluonnoksesta

Monimuotoisuusohjelmaluonnos vuosille 2023-2033 käsittää 42 eri toimenpidettä sekä luontoarvojen turvaamiseen että luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Lappeenrannan luonnon hyvinvointia ja kehittää kaupungin toimintatapoja ekologisesti kestävämmäksi. Monimuotoisuusohjelmaluonnos käsittää 42 eri toimenpidettä sekä luontoarvojen turvaamiseen että luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Lappeenrannan luonnon hyvinvointia ja kehittää kaupungin toimintatapoja ekologisesti kestävämmäksi. Lumo-ohjelman taustaksi laadittiin vuonna 2021 selvitys Lappeenrannan luonnon monimuotoisuudesta. Selvitys on nähtävinä liitteenä.