Suosikit

Luonnon monimuotoisuus-ohjelma

Lappeenrannan kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma (LUMO-ohjelma) vuosille 2023–2033 on valmis. Ympäristölautakunta hyväksyi LUMO-ohjelman kokouksessaan 17.10.2023 ja valtuusto hyväksyi sen kokouksessaan 6.11.2023.

LUMO-ohjelmaan on koottu 42 eri toimenpidettä luontoarvojen turvaamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. LUMO-ohjelman tarkoituksena on vahvistaa luonnon hyvinvointia ja parantaa kaupungin toimintatapoja ekologisesti kestävämmiksi sekä vastata globaaliin luontokatoon.

Ohjelman päätavoitteet ovat :

  • ­ Ymmärrys ja tieto luonnon monimuotoisuudesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä on lisääntynyt
  • Luonnon monimuotoisuus on mukana kaupungin strategisessa työssä ja monimuotoisuutta vahvistava kehitystoiminta on aktiivista
  • ­Taajama-alueiden luonto on monimuotoista, houkuttelevaa ja kytkeytynyttä ja viheralueet ulottuvat läpi kaupungin
  • ­ Luontotyyppien tila on hyvä ja ekologiset verkostot ovat vahvoja
  • ­ Vesi- ja rantaluonnon tila on hyvä ja luonto on monimuotoista
  • ­ Haitallisten vieraslajien esiintymät ovat vähentyneet