Suosikit

Osallisuuden tavoitteet

Lappeenrannan kaupungin osallisuuden tavoitteet

Osallisuus - ja vuorovaikutusohjelman tavoitteena on edistää kaupungin ja asukkaiden sekä kaupungin ja sen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Se perustuu Lappeenranta 2033 -strategiaan, jonka läpileikkaavia elementtejä osallisuus ja vuorovaikutus ovat.

Edistämällä osallisuutta ja vuorovaikutusta edistetään kaupungin strategisia tavoitteita: asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaisuutta. Osallistuminen, yhteenkuuluvaisuuden ja vaikuttamisen kokemus auttavat kiinnittymään ihmisiin ja paikkoihin, sekä vahvistavat kykyä kohdata ympäristö- ja ilmastohaasteita, maailman muutoksia ja niiden vaikutuksia Etelä-Karjalaan ja Lappeenrantaan.

Keskeistä on saada asukkaat ja muut toimijat aktiivisesti osallistumaan ja kokemaan itsensä osaksi kaupunkia ja sen toimintaa. Osallistumisen näkökulmasta yhteisöllisyyden vahvistuminen on merkittävä kehityssuunta. Lisäämällä osallistumisen mahdollisuuksia vahvistetaan asukkaiden halua ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman tavoitteena on erityisesti:

  • Saada asukkaat, yritykset ja yhteisöt yhdessä osallistumaan Meidän Lappeenrannan kehittämiseen
  • Edistää asukkaiden omatoimista tekemistä ja yhteisöllisyyttä
  • Kasvattaa asukkaiden luottamusta kaupungin päätöksentekoon