Suosikit

Valvontasuunnitelma ja taksa

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Lainsäädäntö edellyttää kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelma tehdään yleensä useammaksi vuodeksi kerrallaan ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman ja seuraa sen toteutumista.

 

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä näytteen tutkimisesta. Lisäksi kunnan on perittävä maksu tarkastuksista, jotka tehdään säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen toimenpiteiden valvomiseksi.

Maksut peritään toiminnanharjoittajalta Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Vuoden 2022 alusta lähtien taksaan on lisätty myös valvonnan vuotuinen perusmaksu, joka peritään niiltä elintarvikelaissa ja terveydensuojelulaissa tarkemmin määritellyiltä valvontakohteilta, jotka ovat valvontaviranomaisen rekisterissä vuoden ensimmäisenä päivänä.