Suosikit

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on onnettomuuksien määrän vähentäminen ja koetun liikenneturvallisuuden parantaminen. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää jatkuvaa liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä sekä määrätietoista liikennekasvatustyötä.

Liikennesuunnittelun periaatteena on, että liikkuminen on turvallista kaikille käyttäjä ryhmille liikenteessä. Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan saadun palautteen ja poliisin raportoimien liikenneonnettomuustietojen avulla.

Kaupunki saa runsaasti palautetta liikenneympäristön vaaranpaikoista ja mahdollisista kehityskohteista, jotka otetaan huomioon liikennesuunnittelussa. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan katuympäristössä vuosittain laadittavan liikenneturvallisuuden toimenpidelistauksen mukaisesti.

Taajaman liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan mm. seuraavin keinoin

 • seuraamalla aktiivisesti kaupungin liikenneturvallisuustilannetta
 • alentamalla ajonopeuksia mm. nopeusrajoituksin, rakenteellisin keinoin ja nopeusnäyttötauluin
 • kiinnittämällä huomiota eri kulkumuotojen erotteluun,
 • huolehtimalla turvallisista suojatie- ja liittymäjärjestelyistä,
 • huolehtimalla väylien hoidosta ja kunnossapidosta,
 • täydentämällä jalankulku- ja pyörätietieverkkoa sekä parantamalla nykyisen verkon laatua,
 • vähentämällä haitallista läpiajoliikennettä asuntoalueilta ja keskustoista,
 • selkeällä etuajo-oikeusjärjestelmällä sekä viitoituksella ja opastuksella,
 • toteuttamalla päiväkodeille, kouluille ja liikuntakeskuksiin toimivat ja turvalliset saatto- ja huoltoliikennejärjestelyt,
 • edistämällä esteettömyyttä kaikissa rakennetun ympäristön ratkaisuissa,
 • laadukkaalla valaistuksella,
 • muuttamalla autojen pysäköintijärjestelyitä turvallisemmiksi,
 • toteuttamalla erityisesti kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä lisääviä ratkaisuja liikenneratkaisuja ja -palveluita.

Yhteystiedot

Ville Alppisara

Yleissuunnittelupäällikkö

ville.alppisara@lappeenranta.fi
040 185 4265

Alexandru Simut

Liikenneinsinööri

alexandru.simut@lappeenranta.fi
040 568 4091