Suosikit
Palvelu

Nuorisojärjestöjen yleisavustus

Avustusta myönnetään paikallisen nuorisoyhdistyksen yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen. Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan valtakunnallisten nuorisoyhdistysten paikallisia jäsenyhdistyksiä, muita paikallisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä sekä aikuisjärjestöjen nuoriso-osastoja/-jaostoja, jotka ovat kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä.

Ehdot ja kriteerit

Avustuksen hakijan on oltava rekisteröitynyt yhdistys.

Avustusta ei myönnetä:

 • toimintaan, johon on myönnetty jotain muuta Lappeenrannan kaupungin avustusta
 • toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa
 • piirijärjestölle
 • nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen
 • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään nuorisotoimintaan
 • yliopiston aineyhdistyksille tai kerhoille
 • oppilaitosten oppilaskunnille
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön toimintaan

Avustus on harkinnanvarainen ja jakoperusteena huomioidaan seuraavaa:

 • järjestön jäsenistä tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Mikäli osuus ei täyty, se vaikuttaa avustussummaan alentavasti. Mikäli alle 29-vuotiaita on alle 55 % jäsenistä, avustusta ei myönnetä lainkaan.
 • toiminnan määrä ja laajuus
 • hakijan taloudellinen asema
 • järjestöllä tulee olla vähintään yksi tilikausi
 • avustuksen saamisen tarve
 • myönnettävä avustussumma voi olla korkeintaan 50 % hakuvuoden varsinaisen toiminnan kuluista

Toimintaohje

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen verkkoasiointipalvelun kautta vuosittain 1.12. - 31.1. klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio (oltava hakuvaiheessa), ote yhdistysrekisteristä (uuden hakijan ollessa kyseessä, oltava hakuvaiheessa), tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus (voi toimittaa lisäyksenä hakuajan jälkeen). Avustus maksetaan, kun kaikki asiakirjat on toimitettu ja tarkastettu.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.