Suosikit
Palvelu

Oman äidinkielen opetus

Lapsesi voi saada oman äidinkielen, kotikielen ja ulkomailla hankitun kielitaidon ylläpito-opetusta hakemuksen perusteella. Ryhmä perustetaan, jos hakemuksia on vähintään 5 ja jos sopiva opettaja löytyy.

Toimintaohje

Saat ilmoittautumisohjeet aina lukuvuoden alkaessa Wilman välityksellä. Lisätietoa saat oman koulun rehtorilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Opetus on maksutonta. Oppilaan vanhemmat vastaavat mahdollisista kuljetuksista sekä matka- ja oppimateriaalikustannuksista.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Asuinkunnasta riippuen maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat saada oman äidinkielen opetusta, mutta se ei ole lakisääteinen oikeus.

Oppilas voi osallistua yhden äidinkielen opiskeluun. Suomalaiset paluumuuttajaoppilaat ja ulkomailta adoptoidut lapset voivat osallistua opetukseen ylläpitääkseen ulkomailla opittua vieraan kielen taitoaan. Opetusta annetaan yleensä kaksi tuntia viikossa, ja oppitunnit ovat koulutuntien jälkeen.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852