Suosikit
Palvelu

Kokoelmapalvelut

Etsitkö neuvoja vanhojen esineiden, valokuvien tai taideteosten säilyttämiseen ja hoitoon liittyviin kysymyksiin? Haluatko tietää enemmän kokoelmistamme? Mietitkö jonkin sinulle rakkaan esineen lahjoittamista museolle?

Lappeenrannan museoiden kokoelmatyöhön kuuluu esine-, kuva- ja taidekokoelmien kartuttaminen, tutkiminen, hoitaminen sekä niiden esitteleminen. Kokoelmahenkilöstömme antaa neuvoja vanhojen esineiden, valokuvien ja taideteosten säilyttämiseen ja hoitoon. Neuvonta on maksutonta, jos se ei vaadi laajempaa tutkimusta. Konservaattorimme on mahdollista tehdä myös pienimuotoisia tekstiilien konservointipesuja maksua vastaan. Meiltä voit myös kysyä kokoelmiemme sisältöön liittyvistä asioista ja aihepiireistä tai saada neuvoja, jos pohdit kulttuuri- tai taidehistoriallisesti arvokkaan aineiston lahjoittamista museolle.

Museo kartuttaa kulttuurihistoriallista kokoelmaansa aineistolla, joka kuvaa museon toiminta-alueen ominaispiirteitä. Etelä-Karjalan maakunnan lisäksi museo tallentaa Karjalan kannaksen kulttuuriperintöä ennen vuotta 1944 aina Terijoelta Jaakkimaan asti. Museon esinekokoelmaa kartutetaan harkiten. Esineen taustatiedot ovat tärkeä osa jokaisen yksittäisen esineen historiaa. Esineeseen liittyvät tiedot lisäävät sen museaalista arvoa. Koska museon säilytystilat ovat rajalliset, pyritään kokoelmaa kartuttamaan ainoastaan esineillä, joiden tausta- eli kontekstitiedot ovat tunnettuja. Valmistus- ja käyttöhistorialtaan tunnettua esinettä pystytään myös monipuolisemmin käyttämään tutkimuksessa ja näyttelyissä.

Museon kokoelmatyöntekijät asettelevat mallinuken ylle 1920-ja 30-luvuilla käytettyä ratsuväen asepukua.

Asioi tästä

Toimintaohje

Jos sinulla on esine, valokuva tai taideteos, jonka uskot sopivan museomme kokoelmiin, paras tapa lähestyä meitä on lähettää sähköpostia tai soittaa. Yhteydenoton jälkeen kokoelmavastaavamme selvittävät, puuttuuko kokoelmista tarjottu objekti ja täyttääkö se museon kokoelmapolitiikan mukaiset kriteerit. Lahjoituksissa esineiden ja muiden objektien täysi omistusoikeus siirtyy Lappeenrannan museolle.

Museo ei tee arvioita taideteosten tai esineiden rahallisesta arvosta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Laajemmat tutkimusta vaativat tiedonhaut ja neuvontatyöt sekä konservointipesut ovat maksullisia.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Museolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729

Tutustu Finnaan

Selaa digitaalisia valokuva-, esine ja taidekokoelmiamme verkossa

Lue lisää