Suosikit

Kadut ja ympäristö

Kadut ja ympäristö -vastuualue suunnittelee, rakentaa ja rakennuttaa sekä ylläpitää kaupunkilaisten ja elinkeinoelämän tarvitseman yhdyskuntatekniikan sekä palvelee kaupunkilaisia ja elinkeinoelämää katu-, liikenne- ja viherpalveluissa. Keskeisiä tehtäviä ovat:

• Katujen ja ympäristön suunnittelu
• Rakennuttaminen
• Katujen ja puistojen hoito
• Joukkoliikenne
• Pysäköinninvalvonta

Kysymyksissä ja palautteessa ota yhteyttä Asiakaspalvelukeskus Winkin palvelujärjestelmään  tai winkki@lappeenranta.fi

Katujen ja ympäristön suunnittelu

• Katu-,vesihuolto-,satama- ja ympäristösuunnittelu
• Liikennemerkkisuunnittelu ja liikennevalot

 Rakennuttaminen

• Katujen ja liikenneväylien rakentaminen
• Omana työnä tehtävät kaupungin talonrakennuksen uudis-, muutos- ja korjaustyöt  

Kunnossapito

• Katujen, liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapito
• Viheralueiden kunnossapito
• Tilapäiset opastusluvat ja liikennejärjestelyt
• Katualueen vuokraaminen

Liikennejärjestelmä

Joukkoliikenne