Suosikit

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Piutunen Sara, ympäristönsuojelupäällikkö
puh. 0400 817 636
- jätteen käsittely ja puujalostusteollisuus lupa ja valvonta-asiat
- ilmansuojelu

Lahtela Taina, ympäristötarkastaja
puh. 040 529 8480
- vesilain valvonta
- luontoasiat
- maatalous
- haja-asutuksen jätevesihuolto (Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale)

Korttinen Minna, ympäristötarkastaja
puh. 0400 804 983
- pohjavesiasiat ja vesiensuojelu
- pilaantuneet maat
- polttonesteiden jakelu
- energiakaivot
- metalliteollisuus
- ampumaradat

Lohko Hanna, ympäristötarkastaja 
puh. 0400 154 579
- haja-asutuksen jätevesihuolto (Lpr)
- leirintäalueet
- meluilmoitukset
- ympäristömelu
- maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat
- öljylämmityssäiliöiden poistaminen
- roskaantuneiden alueiden valvonnan koordinointi

Uski Päivi, ympäristötarkastaja
puh. 040 547 7357
- teollisuuden lupa- ja valvonta-asiat
- maa-ainesten otto, lupa- ja valvonta-asiat
- hulevedet
- ampumaradat
- pohjavesiasiat
- energiantuotannon lupa- ja valvonta-asiat

Valkeapää Virpi, ympäristötarkastaja
puh. 040 840 9951
- maa-ainesten otto, lupa- ja valvonta-asiat
- betoniteollisuuden lupa- ja valvonta-asiat
- NOTTO-järjestelmän yhteyshenkilö
- tiedottaminen

Pöyhönen Mikko, ympäristötarkastaja 
puh. 040 619 0670
- vesilain valvonta
- maa-ainesten otto, lupa- ja valvonta-asiat
- asfalttiasemat

Tikkanen Tarja, ympäristötarkastaja 
puh. 040 660 8297
- jätteiden käsittelyn lupa- ja valvonta-asiat
- YLVA-järjestelmän yhteyshenkilö
- huvivenesatamien jätehuolto

Vahvaselkä Tanja, ympäristötarkastaja vs. (30.7.2024 saakka)
puh. 040 503 8533

Ilves Mila, ympäristötarkastajaharjoittelija. (31.5.2024 saakka)
puh. 040  575 5142 

Roskaantumisen valvontaa suorittavat kaikki tarkastajat.
Ympäristölupakohteilla on omat vastuutarkastajat.