Suosikit
Palvelu

Avustus suunnistus karttojen valmistukseen

Avustus on tarkoitettu lappeenrantalaisille suunnistusseuroille seurojen toiminnassa tarvittavien karttojen valmistamista varten. Kaupunki varaa vuosittain karttamäärärahan jaettavaksi seurojen kesken ja seurat sopivat määrärahan jakaantumisesta per seura. Seuroille myönnetään suunnistuskarttojen valmistamisavustuksia jälkikäteen seuran suorittamia maksukuitteja vastaan.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Seurojen on toimitettava helmikuun loppuun mennessä selvitys vuoden aikana valmistettavista suunnistuskartoista ja niiden kustannusarvio sekä vuoden loppuun mennessä selvitys suunnitelmien toteutumisesta ja rahoituslaskelma.

Toimintaohje

Avustusta voi hakea vuosittain 1.12.-28.2. Avustuksen hakemiseksi esitetään vapaamuotoinen kirjallinen selvitys toiminnasta, sen sisällöstä ja siitä aiheutuneista kuluista ja tuloista. Hakemus toimitetaan liikuntatoimelle sähköpostitse pasi.koistinen@lappeenranta.fi tai postitse osoitteeseen Liikuntatoimi, Pohjolankatu 29, 53100 Lappeenranta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.