Suosikit

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue.

Tarkoitus    

Osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Sijainti    

Osayleiskaava-alue sijaitsee Lappeenrannan keskustan länsipuolella. Alue käsittää keskustaajaman länsiosat, Ruoholammen ja Rutolan alueet sekä näiden pohjois-, länsi- ja eteläpuolella sijaitsevia haja-asutusalueita. Alueeseen kuuluu myös osa Läntisestä Pien-Saimaasta mukaan lukien Ruohosaari. Alueeseen kuuluvat Uus-Lavolan, Sammonlahden, Skinnarilan, Ruoholammen, Rutolan ja Selkäharjun kaupunginosat.  

Hyväksyjä    

Kaupunginvaltuusto

Käsittelyvaiheet    

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.6.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 8.1.2015 - 9.2.2015
Tekninen lautakunta 8.2.2017
Kaupunginhallitus 13.2.2017
MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 23.2. - 27.3.2017
Rajattu kuuleminen 12.6. - 3.7.2017
Kaupunginhallitus 20.8.2018
MRA 19 §:n mukaisesti uudelleen nähtävillä 30.8.-1.10.2018
Rajattu kuuleminen 10. - 15.1.2019
Kaupunginhallitus 21.1.2019
Kaupunginvaltuusto 28.1.2019 § 5
Lainvoimaisuudesta on kuulutettu 18.3.2019

Yhteyshenkilöt    

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745,

Kaavan asiakirjat

Kaavaa varten laaditut selvitykset