Suosikit
Palvelu

Harrastamisen Suomen malli - Myö harrastetaa lähel Lappeenrannassa

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä koulussa jaksamista. Myö harrastetaa lähel Lappeenrannassa -hankkeen avulla mahdollistetaan lappeenrantalaisille, peruskoulun 1.–9. vuosiluokan oppilaille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä tai heti sen jälkeen. Harrastaminen onnistuu ilman siirtymisiä harrastuspaikkaan tai turhaa odottamista joko kouluympäristössä tai sen välittömässä läheisyydessä, lyhyen kävely- tai pyöräilymatkan päässä. Harrastamisen peruspiirteenä on säännöllinen, viikoittain tapahtuva toiminta. Hankkeen toiminnan keskiössä ovat lapset, nuoret ja koulut sekä harrastevinkkarit ja harrastetoimijat. Hankekauden 2022-23 harrastustoiveet pohjautuvat Myö harrastetaa lähel Lappeenrannassa -pilottihankkeen (kevät 2021) ja tammikuun 2022 aikana tehtyihin harrastuskyselyn sekä harrastevinkkareiden saamiin palautteisiin.

Etelä-Suomen AVI myönsi Lappeenrannan kaupungille 120.000 € erityisavustusta Suomen harrastamisen mallin toteuttamiseen lukuvuodeksi 2022-2023. Lappeenrannassa hankkeessa on mukana 15 lappeenrantalaista koulua, ja hanke tavoittaa 2985 koululaista. Hankkeessa työskentelee kaksi harrasteohjaajaa (harrastevinkkaria), jotka vastaavat alakoulujen harrastuskerhotoiminnan organisoinnista sekä ohjaamisesta ja yläkouluilla etsivästä harrastetoiminnasta.

Harrastuksia ohjaavat lisäksi paikalliset seurat, järjestöt ja muut toimijat, joiden kanssa on solmittu sopimukset hankekaudelle 2022–2023.

Harrastamisen Suomen mallin logo

Asioi tästä

Toimintaohje

Harrastuskerhokausi alkaa koulukohtaisesti syys-lokakuussa ja kestää toukokuun 2023 loppuun saakka pois lukien koulujen loma-ajat. Oppilas voi ilmoittautua yhteen hankkeen tarjoamaan oman koulun harrastuskerhoon. Ilmoittautuminen tapahtuu Lyyti-järjestelmän kautta. Perheille harrastuskerhoista tiedotetaan ensisijaisesti oman koulun harrastevinkkarin kautta. Oppilaat kuuluvat harrastuskerhoissa koululaisvakuutuksen piiriin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Lisätietoa Harrastamisen Suomen mallista

Harrastevinkkarit 2022-2023

Lisätietoa Harrastamisen Suomen malli - Myö harrastetaa lähel Lappeenrannassa

Anu Koistinen

Koordinaattori

3.4.2023 alkaen

anu.koistinen@lappeenranta.fi
+358401822083