Suosikit

KiVa-koulu

KiVa-koulu

Prokoulun lisäksi Lappee on KiVa-koulu. KiVa Koulu® on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma – tutkimusten mukaan yksi toimivimmista. Ohjelman tavoitteina ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta. 

Koulussamme kaikki 1.- ja 4.-luokkalaiset oppilaat opiskelevat KiVa-koulu -ohjelmaan kuuluvat valmiit oppitunnit. Muilla luokka-asteilla pidetään lukuvuoden aikana vähintään kaksi KiVa-oppituntia, jotka olemme suunnitelleet KiVa-materiaalin pohjalta. Lisäksi KiVa näkyy koulussamme julisteina seinillä ja tiedottamisen kautta (yhteiset aamunavaukset, opekokoukset ja kuulutukset). Välituntivalvojilla on näkyvyyden takia päällään KiVa-liivit. Tärkeää on kiinnittää huomio ennaltaehkäisyyn. Koulussa vietetään kaksi KiVa-viikkoa (yksi syksyllä ja yksi keväällä), jolloin lisätään KiVa-näkyvyyttä ja kiinnitetään huomiota asiaan. Oppilaat ja henkilökunta vastaavat vuosittain myös KiVa-kyselyyn, jonka tuloksia tarkastellaan koulumme yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Yhdessä koko henkilökunnan kanssa mietitään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. 

Suuri osa koulupäivän aikana sattuneista kiusaamistapauksista on luonteeltaan sellaisia, että niihin puuttuu välittömästi se aikuinen, joka kulloinkin on läsnä tai jolle tapahtuneesta kerrotaan. Sellaiset kiusaamistapaukset, jotka ovat jatkuneet jo jonkin aikaa, toisin sanoen ollaan tekemisissä systemaattisen kiusaamisen kanssa, ohjautuvat koulumme KiVa-tiimille. Myös kuraattorin työ tukee KiVa-tiimin toimintaa.

KiVa-tiimin toimintamalli kiusaamistapauksissa:

o Asianosaiset tulevat yksitellen KiVa-tiimin haastatteluun. Jokaisesta haastattelusta täytetään selvittelylomake.

o Lomakkeessa kartoitetaan millaista kiusaaminen on ollut ja kauanko sitä on jatkunut.

o Mietimme yhteiset sopimukset ja tukitoimenpiteet kiusaamisen lopettamiseks.i

o Otamme yhteyttä (Wilma-viesti tai tarvittaessa puhelu) huoltajiin asianosaisten kohdalla (oppilaalle myös tiedoksi) ja kerromme, mitä olemme sopineet.

o Tilannetta seurataan ja pidetään noin kahden viikon päästä seurantakeskustelut. Mikäli tilanne on jatkunut, seuraa tapaaminen koululla huoltajien ja rehtorin kesken.

Kiusaamisesta tehdään merkintä myös kiusatun Wilmaan (vakavat kiusaamistapaukset, harkinnanvarainen). Wilmamerkintään ei laiteta kiusaajan henkilöllisyyttä.

KiVa -koulu ohjelmaan kuuluu myös opas vanhemmille (http://www.kivakoulu.fi/vanhemmille). Oppaassa tarjotaan perustietoa kiusaamisesta ja vanhempien keinoista vaikuttaa sen esiintymiseen. Materiaalissa kerrotaan myös siitä, miten kiusaamisesta kannattaa keskustella kotona.