Suosikit

Lomakkeet

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastustoiminnassa ja lupakäsittelyssä käytettäviä Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n lomakkeita:
- Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja
- Yhteenvetolomake jätevesisuunnitelmasta

 

 

Rakennusvalvonnan lomakkeet ja tarkastusasiakirjat eivät täytä WCAG 2.1 saavuttettavuuskriteereitä. Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonta avustaa tarvittaessa lomakkeen teknisessä täyttämisessä.